Quan hệ phối hợp giữa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển trong phòng, chống tội phạm về ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển

Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện CSND và Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo khoa học có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; Cục Nghiệp vụ và pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và lãnh đạo đơn vị thuộc Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển Việt Nam các tỉnh miền Nam và đại diện các đơn vị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng chí Đại tá, ThS Đỗ Ngọc Cảnh - Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại Hội thảo khoa học
Đại tá, ThS Đỗ Ngọc Cảnh - Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại Hội thảo khoa học

Trong những năm vừa qua, do ảnh hưởng và sự chịu tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực, tình hình tội phạm ma túy ở nước ta vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trước sự phức tạp của tình hình tội phạm ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển, ngày 9/10/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp giữa Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy để tập trung mọi nguồn lực về lực lượng và phương tiện nhằm tạo ra sự thống nhất trong chương trình phòng chống tội phạm về ma túy.

Trải qua 20 năm thực hiện, công tác phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tiếp tục được nâng lên. Phát huy được vai trò chủ công, nòng cốt, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ hơn trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần kiềm chế sự gia tăng, không để tội phạm ma túy hoạt động lộng hành, phức tạp, kéo dài….

Tuy nhiên, tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển tình hình mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý qua biên giới, cửa khẩu và trên biển vẫn có chiều hướng gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Trong khi đó, công tác phối hợp giữa các lực lượng cũng đã bộc lộ một số bất cập, nảy sinh những khó khăn, vướng mắc. Việc giải quyết các địa bàn, tuyến phức tạp về ma túy vẫn chưa triệt để, hiệu quả hợp tác trong phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xử lý tội phạm có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Ở một số vụ án, do thiếu sự phối hợp ngay từ đầu đã gây khó khăn cho việc điều tra mở rộng, bắt giữ đối tượng liên quan. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của mỗi lực lượng có sự khác nhau và thay đổi qua từng giai đoạn, trong khi đó, hành lang pháp lý, nhất là cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chưa phù hợp, còn chồng chéo, trùng dẫm, chậm được bổ sung, hoàn thiện.

Đại biểu các đơn vị lực lương Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển phát biểu tham luận tại buổi Hội thảo khoa học
Đại biểu thuộc lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển phát biểu tham luận tại buổi Hội thảo khoa học

Trước tình hình đó, việc tổ chức Hội thảo lần này đã nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn trong phòng, chống tội phạm về ma túy. Ban Tổ chức đã nhận được 57 bài viết báo cáo khoa học với 12 ý kiến tham luận và có sự tham gia của gần 70 đại biểu thuộc các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, chân thực, đưa ra nhiều cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn, những tồn tại, hạn chế trong quan hệ phối hợp, từ đó làm căn cứ vững chắc tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội hoàn thiện pháp luật; đồng thời hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên - Phó Giám đốc Học viện CSND kết luận tại Hội thảo khoa học
Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên - Phó Giám đốc Học viện CSND kết luận tại Hội thảo khoa học

Kết luận Hội thảo, Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện CSND trân trọng cảm ơn các đại biểu đã đến dự và có nhiều ý kiến tham luận tâm huyết tại Hội thảo. Qua đó đã làm rõ một số nội dung cơ bản như:

(1) Tiếp tục hoàn thiện lý luận về quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

(2) Thực trạng công tác phối hợp trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống ma túy giữa các lực lượng chuyên trách của Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.

(3) Công tác phối hợp trong phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, của khẩu và trên biển với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, tập trung trên các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới đất liền, biển đảo. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo, mua chuộc, đồng thời chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy.

(4) Công tác hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phòng, chống tội phạm về ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy của các lực lượng trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

(5) Nguồn nhân lực trong phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển cần có chính sách bổ sung và kịp thời đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới, của khẩu và trên biển. Bên cạnh đó, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục chủ trì phối hợp với các đơn vị phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển rà soát, bổ sung, sửa đổi và tổ chức ký kết các quy chế phối hợp, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Ban Tổ chức Hội thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng thời tiếp tục hoàn thiện và báo cáo kết quả với các đơn vị chức năng nhằm kiến nghị, đề xuất Chính phủ, các cơ quan chức năng trong việc năng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển thời thời gian tới.

Phòng Quản lý NCKH

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT