Quán triệt các quan điểm và tư duy mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho lãnh đạo cấp Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc và tương đương năm 2024

Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc và tương đương khối Cảnh sát trong lực lượng CAND năm 2024 được tổ chức tại Học viện CSND từ ngày 22/4 - 26/4/2024. Chương trình bồi dưỡng gồm 08 chuyên đề và báo cáo thực tế liên quan đến những vấn đề mới về tình hình an ninh, chính trị, công tác lãnh đạo, quản lý và xây dựng lực lượng CAND và những vấn đề mới trong công tác nghiệp vụ Công an. Các chuyên đề báo cáo thực tế đều do báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo cấp cao trong và ngoài lực lượng CAND, các nhà khoa học, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm tham gia giảng dạy, báo cáo phục vụ lớp học.

Đồng chí PGS. TS Lê Hải Bình tham dự Lễ khai giảng và giảng dạy tại lớp bồi dưỡng
Đồng chí PGS. TS Lê Hải Bình tham dự Lễ khai giảng và giảng dạy tại lớp bồi dưỡng

Ngay sau Lễ khai giảng, lớp bồi dưỡng đã bắt đầu nghiên cứu chuyên đề đầu tiên do đồng chí PGS. TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trực tiếp truyền đạt với chủ đề: “Cục diện chính trị thế giới hiện đại và việc nghiên cứu, vận dụng trong xây dựng đường lối chính trị ở Việt Nam hiện nay”. Trong bài giảng, đồng chí Lê Hải Bình đã chia sẻ, phân tích về cục diện thế giới và khu vực, nhấn mạnh tới vai trò của các nước lớn trong cục diện thế giới hiện nay, qua đó giúp cho học viên nhận thức sâu sắc và đúng đắn về tình hình thế giới, khu vực, đánh giá những cơ hội và thách thức đối với Đảng, Nhà nước ta trong việc hoạch định đường lối, chính sách phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng.

Thượng tướng, PGS. TS Bùi Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an giảng dạy tại lớp bồi dưỡng
Thượng tướng, PGS. TS Bùi Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an giảng dạy tại lớp bồi dưỡng

Cũng trong chương trình lớp bồi dưỡng, Thượng tướng, PGS. TS Bùi Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đã giảng dạy chuyên đề: “Những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay”. Nội dung bài giảng đã cung cấp, cập nhật những thông tin quan trọng về tình hình an ninh trật tự trong khu vực, thế giới hiện nay và những vấn đề tác động đến tình hình an ninh trật tự tại Việt Nam; đồng thời liên hệ với vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng

Đặc biệt ngày 23/4/2024, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp giảng dạy chuyên đề: “Xây dựng và ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự đất nước”. Bài giảng của đồng chí Thứ trưởng đã khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong của lực lượng CAND trong việc tham mưu cho Chính phủ triển khai thực hiện Đề án 06, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và sự cần thiết của việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước. Đồng thời, giúp các học viên nhận thức sâu sắc về những quan điểm, tư duy mới về phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí GS. TS Nguyễn Hòa Bình truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng
Đồng chí GS. TS Nguyễn Hòa Bình truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng

Chiều cùng ngày, lớp bồi dưỡng đã được nghe đồng chí GS. TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao truyền đạt nội dung: “Định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền trong tình hình hiện nay”. Nội dung chuyên đề đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn giúp học viên nhận diện rõ nội hàm, đặc trưng và định hướng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần của Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Hiến pháp, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đặc biệt Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; một số giải pháp cần tập trung thực hiện để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Ngoài ra, lớp bồi dưỡng cũng được Trung tướng, TS Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 giảng dạy chuyên đề “Tội phạm phi truyền thống, tình hình ma túy thế giới, khu vực và trong nước, tình hình tội phạm ma túy xuyên quốc gia ở Việt nam hiện nay và những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh”; Trung tướng, TS Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục C02 báo cáo chuyên đề “Những vấn đề mới trong công tác tổ chức chỉ đạo phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”; Đại tá TS Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ giảng dạy chuyên đề: “Công tác tổ chức cán bộ trong Công an nhân dân”… Các bài giảng đã giúp học viên nhận thức sâu sắc hơn về thực tiễn các mặt công tác của lực lượng CAND, phục vụ hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tại Công an các đơn vị, địa phương trong tình hình hiện nay.

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng trao chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên
Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện CSND trao chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên

Sau 05 ngày học tập, lớp bồi dưỡng đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Các chuyên đề trong chương trình lớp bồi dưỡng là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, giúp học viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả vào thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Sự thành công của lớp bồi dưỡng một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế của Học viện CSND trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công an, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT