“Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị tại các trường Công an nhân dân hiện nay”

Tham dự chương trình có Thiếu tướng, TS Nguyễn Hồng Thái, Tổng biên tập Tạp chí CAND, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và lịch sử Công an; PGS. TS Đoàn Xuân Thủy, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc; các nhà khoa học đến từ các Học viện, trường CAND, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh… cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện có ý nghĩa lịch sử rất sâu sắc. Có thể nói, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Việt Nam. Văn kiện có nhiều điểm mới thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo
Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan khẳng định: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức Đảng, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, lực lượng CAND là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, việc học tập, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại các học viện, nhà trường CAND là yêu cầu cấp thiết nhằm góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Với mục tiêu đó, Học viện CSND đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị tại các trường Công an nhân dân hiện nay”.


Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ các nội dung chính: 

- Những quan điểm chỉ đạo, những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Những vấn đề mới, trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Công tác giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị tại các trường CAND hiện nay và quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Bên cạnh đó, các tham luận cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên và học viên trong các học viện, nhà trường CAND nhằm đạt được hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị.

Đồng thời, chú trọng công tác nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng, bám sát Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội Đảng; khẩn trương xây dựng nội dung, cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận sát với từng đối tượng cụ thể và xây dựng các chương trình, các đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết từ thực tiễn.

PV  

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT