Sơ kết 03 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự trong giải quyết vụ án hình sự

Buổi báo cáo chuyên đề có sự tham dự của Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện; Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng; tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Luật và đại diện học viên các khóa học, hệ học trong Học viện.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội khóa 14, trong đó đã có những quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và các hoạt động tố tụng của từng giai đoạn nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và đáp ứng yêu cầu về tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được đánh giá là hoàn thiện, có nhiều nội dung mới được luật hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm tốt hơn quyền con người trong lĩnh vực tố tụng.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng tại buổi báo cáo chuyên đề
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng tại buổi báo cáo chuyên đề

Tại buổi báo cáo chuyên đề, Đại tá Lê Hồng Thắng đã báo cáo cho cán bộ, giảng viên, học viên Học viện một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, tình hình tội phạm và đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng.

Từ các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn và thực tiễn tiến hành các hoạt động tố tụng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng, Đại tá Lê Hồng Thắng đã chỉ ra những kết quả đã đạt được, một số vấn đề bất cập, vướng mắc trong quá trình thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, những vấn đề đặt ra để tiếp tục hoàn thiện Bộ luật này.

Các học viên tham gia buổi báo cáo chuyên đề
Các học viên tham gia buổi báo cáo chuyên đề

Nội dung buổi báo cáo chuyên đề cũng giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên và học viên về những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và áp dụng Bộ luật này trong thực tiễn công tác Công an.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT