Sơ kết 5 năm thực hiện công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện CSND, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang - Phó Giám đốc Học viện cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Quán triệt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác Công an trong tình hình mới, ngày 28/10/2014, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-ĐUCA, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCA về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND. 

Trải qua 05 năm triển khai thực hiện các Nghị quyết này, Học viện CSND đã đẩy mạnh việc đổi mới căn bản, toàn diện các nội dung trong công tác giáo dục và đào tạo và đạt được nhiều thành tích nổi bật, khẳng định vị thế và vai trò của Học viện trong quá trình đổi mới giáo dục đào tạo trong CAND, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn công tác Công an. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cùng sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ, Học viện đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác. Cụ thể:

- Đảng ủy, Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; công tác giáo dục đào tạo có sự chuyển biến cơ bản và toàn diện góp phần đào tạo cho lực lượng CAND, QĐND, khối cơ quan nội chính, nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tích cực giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

- Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục tăng cả về số lượng và chất lượng, với 1032 cán bộ, giảng viên (trong đó có 06 Giáo sư, 38 Phó Giáo sư, 137 Tiến sĩ, 300 Thạc sĩ). Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý với học hàm, học vị cao có số lượng lớn nhất trong các trường CAND và là nhân tố quyết định đến chất lượng đào tạo và thương hiệu của Học viện.

- Hệ thống ngành và chuyên ngành đào tạo ngày càng được mở rộng theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Cụ thể, đến nay, Học viện đã tổ chức đào tạo 17 chuyên ngành đại học, 05 chuyên ngành thạc sĩ, 02 chuyên ngành Tiến sĩ, trong đó có 01 chương trình thạc sĩ liên kết với Hoa Kỳ dạy và học bằng Tiếng Anh.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học viên phát triển mạnh, là cơ sở đào tạo có nhiều đề tại nghiên cứu khoa học nhất của ngành Công an. 

- Công tác quản lý, giáo dục học viên không ngừng được đổi mới, nghiên cứu áp dụng các mô hình tổ chức quản lý học viên vừa đáp ứng yêu cầu rèn luyện chính quy của lực lượng vũ trang, vừa phù hợp với quy luật dạy học; đồng thời hướng tới việc xây dựng lực lượng dự bị chiến đấu mạnh.

- Mở rộng hợp tác với các trường, cơ quan Cảnh sát của các nước trong khu vực và trên thế giới, các tổ chức Cảnh sát khu vực, quốc tế.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng trao Giấy khen cho các đơn vị có nhiều thành tích nổi bật
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng trao Giấy khen cho các đơn vị có nhiều thành tích nổi bật trong công tác giáo dục - đào tạo của Nhà trường

Theo đó, Hội nghị đã nhận được 26 bài tham luận của các đơn vị chức năng, Khoa, Phòng, Bộ môn về các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, nhiều ý kiến tham luận tại Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong các mặt công tác của Học viện, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-ĐUCA và Chỉ thị số 13/CT-BCA, trên cơ sở phương châm hành động của Bộ Công an là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Hội nghị đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 5 năm tiếp theo như: Xác định rõ ràng về khung chỉ số và các kết quả có thể định lượng được để yêu cầu các đơn vị cần đạt được, làm căn cứ giám sát và đánh giá kết quả thực hiện; nhanh chóng ổn định tổ chức trong các trường CAND, kịp thời sửa đổi, ban hành các văn bản, quy trình về công tác giáo dục đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới giáo dục đào tạo; tăng cường tự chủ trong các trường CAND theo tinh thần, nội dung của Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 đi kèm theo yêu cầu về các quy chuẩn vận hành, các điều kiện đảm báo chất lượng và trách nhiệm giải trình; hoàn thiện đề án tuyển sinh của ngành Công an, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá quá trình đào tạo; gắn đào tạo với thực tế, thực hiện luân chuyển, kiêm nhiệm, lãnh đạo theo định kỳ, nâng cao trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương đối với công tác giáo dục, đào tạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo và các ý kiến tham luận. Đồng chí Giám đốc hy vọng, thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, siết chặt quản lý, kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh trong Nhà trường, đoàn kết, đồng thuận gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà trường trong sạch, vững mạnh để nâng cao việc thực hiện nội dung của Nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Học viện, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó và được Công an các đơn vị, địa phương đánh giá cao về sản phẩm đào tạo của Học viện.

P.V

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT