Sơ kết công tác Đảng Học kỳ I, phương hướng công tác Học kỳ II năm học 2019 - 2020

Tham dự Hội nghị sơ kết có Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba cho đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Minh Chất, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Học viện và Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Văn Nhật, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Học viện.

Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba cho đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Minh Chất và Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Văn Nhật
Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba cho đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Minh Chất và Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Văn Nhật

Trong học kỳ I năm học 2019-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện, Đảng bộ Học viện đã đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực công tác, các mặt công tác giáo dục đào tạo (GDĐT), nghiên cứu khoa học (NCKH), tham mưu, phục vụ của Học viện tiếp tục được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và nâng cao chất lượng.

Việc thực hiện chủ đề năm học “4 thi đua, 3 đột phá” đã đạt được những kết quả quan trọng, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên đảm bảo chấp hành tốt các quy định của Ngành và Học viện. Đội ngũ cán bộ, giảng viên đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng tham mưu, phục vụ. Học viên các khóa học, hệ học đã tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường, thi đua học tập, NCKH tốt. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc đã tạo được sự chuyển biến trong giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên. Công tác NCKH của Học viện có nhiều đóng góp cho thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. 

Các hoạt động hợp tác quốc tế trong GDĐT của Học viện diễn ra sinh động, phong phú hơn, đi vào chiều sâu và mang lại những hiệu quả thiết thực, phát huy được lợi thế về hợp tác quốc tế trong các Học viện, trường CAND. Công tác quản lý, giáo dục học viên tạo ra những chuyển biến tích cực về rèn luyện, xây dựng tác phong chính quy, kỷ luật trong mỗi học viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bước phát triển. Công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Các đoàn thể quần chúng có nhiều hoạt động thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Công tác hậu cần, phục vụ được đảm bảo, giúp cho các hoạt động của Học viện diễn ra bình thường, ổn định.

Đáng chú ý, trong học kỳ I, Học viện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác, nổi bật là: các đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Học viện đã tham gia và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế. Việc triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp mà nhất là các đề tài khoa học cấp nhà nước đã góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng NCKH trong cán bộ, giáo viên. Nhiều hội thảo khoa học được tổ chức mang lại những hiệu quả thiết thực, đóng góp cho thực tiễn công tác của lực lượng CAND và công tác đào tạo của nhà trường. Nhiều đơn vị đã phát huy tính chủ động, sáng tạo cao trong triển khai mô hình “Học viện CSND thông minh”, việc cải cách hành chính trong Học viện ngày càng nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong GDĐT của Học viện tiếp tục được mở rộng, chất lượng được nâng cao và mang lại những hiệu quả thiết thực cho công tác GDĐT, NCKH và đào tạo cán bộ của nhà trường.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện điều hành phần tham luận và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện điều hành phần tham luận và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trong học kỳ II, Học viện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông, VLVH đào tạo cho cán bộ K02, Cục C10 và cho Công an các đơn vị, địa phương. Đưa các hoạt động dạy - học đi vào nền nếp, chất lượng. Tổ chức nhập học, tổng kết, bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho học viên các khoá, hệ học theo đúng lịch trình, kế hoạch đặt ra. Tăng cường công tác quản lý đào tạo, công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động dạy học; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo đảm bảo liên thông, khoa học, sát với thực tiễn. Tiếp tục triển khai đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị tại Học viện. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dạy giỏi, duyệt giảng theo kế hoạch. Xây dựng, hoàn thiện các chương trình đào tạo cho các hệ học.

Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo sau đại học theo phân cấp; duy trì tốt hoạt động liên kết đào tạo thạc sĩ tại các cơ sở đào tạo đã liên kết, mở rộng các cơ sở mới, xúc tiến các đề án liên kết đào tạo sau đại học với các cơ sở đào tạo cán bộ Cảnh sát, cán bộ quản lý trong khu vực và trên thế giới. Rà soát, kiện toàn đội ngũ giảng viên giảng dạy hệ sau đại học. Tăng cường các hoạt động tham quan, thực tế, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong đào tạo đại học và sau đại học với Công an các đơn vị, địa phương. Hoàn thiện ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo và nâng cao năng lực, chất lượng và đổi mới quy trình thẩm định, đánh giá luận văn, luận án tại Học viện.

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện. Tổ chức tốt các hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của Học viện CSND”; “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND ” và các hội nghị, hội thảo khác theo kế hoạch. Biên soạn, xuất bản Tổng tập Lý luận nghiệp vụ CSND.

Phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác đào tạo ASEANAPOL lần thứ 10 do Việt Nam đăng cai tổ chức; duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác đã được thiết lập với các đối tác quốc tế trong công tác GDĐT và NCKH cảnh sát; tham gia tích cực vào các diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương nhằm tìm kiếm, khai thác các kênh họp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ sở đào tạo, các tổ chức cảnh sát quốc tế trong công tác GDĐT của Học viện.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; ký kết các bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị trong và ngoài CAND. Triển khai hệ thống email công vụ cho cán bộ, giảng viên và mô hình Hành chính “một cửa” tại Học viện. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Học viện. Tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020 của Học viện và các đơn vị trực thuộc.

Tập trung lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các công việc sau đại hội. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy CATW; xây dựng, ban hành kế hoạch lịch công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Chương trình công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ Học viện năm 2020. Thành lập các tổ chức đảng phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Học viện. Tổng kết công tác Đảng năm học 2019-2020.

Đại diện các Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện phát biểu tham luận tại hội nghị
Đại diện các Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo sơ kết công tác đảng Học kỳ I, nhiệm vụ trọng tâm Học kỳ II năm học 2019 - 2020 của Đảng bộ Học viện, đại diện các Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện đã tham luận đánh giá những ưu điểm, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác Đảng của chi bộ, đảng bộ mình trong Học kỳ I cũng như đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các mặt công tác trong Học kỳ II năm học 2019 - 2020.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/DUCA và Chỉ thị số 02/CT-BCA-V21 về công tác khoa học Công an giai đoạn 2014 - 2019
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện  đánh giá cao những thành tích tiêu biểu đã đạt được trong học kỳ vừa qua đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng đối với những thành tích trong công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn và xây dựng đội ngũ cán bộ của Nhà trường. Đồng chí hy vọng trong học kỳ II, cán bộ, giảng viên và học viên Học viện sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, bám sát và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy CATW, Đảng ủy, Ban Thường vụ và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục, nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Học viện thành cơ sở giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng CAND và trong hệ thống giáo dục đại học quốc dân.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/DUCA và Chỉ thị số 02/CT-BCA-V21 về công tác khoa học Công an giai đoạn 2014 - 2019
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/DUCA và Chỉ thị số 02/CT-BCA-V21 về công tác khoa học Công an giai đoạn 2014 - 2019

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy Học viện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; tặng giấy khen cho 6 cá nhân và 6 tập thể đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/DUCA và Chỉ thị số 02/CT-BCA-V21 về công tác khoa học Công an giai đoạn 2014 - 2019; tặng giấy khen cho 15 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng khai giảng năm học 2019 - 2020 và ngày nhà giá0 Việt Nam 20/11/2019. Tặng giấy khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động và tham gia hiến máu tình nguyên. 

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng giấy khen cho 15 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng khai giảng năm học 2019 - 2020 và ngày nhà giá0 Việt Nam 20/11/2019
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng giấy khen cho 15 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng khai giảng năm học 2019 - 2020 và ngày nhà giá0 Việt Nam 20/11/2019
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động và tham gia hiến máu tình nguyên.
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động và tham gia hiến máu tình nguyên.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT