Sơ kết hoạt động thực tập tốt nghiệp của học viên giai đoạn 2015 - 2018
Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Hoạt động thực tập tốt nghiệp là một khâu quan trọng của chương trình đào tạo đại học. Tại Học viện, việc tổ chức và tạo điều kiện cho học viên hoàn thành nhiệm vụ học tập nói chung và nội dung thực tập tốt nghiệp nói riêng vừa là yêu cầu bắt buộc theo quy chế, vừa là một yêu cầu quan trọng để đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

Toàn cảnh Hội nghị

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động thực tập tốt nghiệp, Học viện đã phổ biến, triển khai các quy định của Bộ Công an, đặc biệt là Thông tư số 01/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực tập tốt nghiệp của học viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp CAND, đồng thời chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quy định về hoạt động tổ chức thực tập cho học viên. Qua đó, đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được, tồn tại và hạn chế của hoạt động thực tập tốt nghiệp của học viên trên nhiều phương diện như: công tác chuẩn bị; quá trình tổ chức thực hiện, việc xác định thời gian, đơn vị, địa bàn, nội dung thực tập tốt nghiệp; công tác phối hợp giữa các đơn vị trong tổ chức thực tập; công tác đánh giá kết quả; kinh phí tổ chức; chế độ chính sách đối với giáo viên, cán bộ hướng dẫn…

Theo đó, trong những năm qua, Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo các đơn vị luôn quan tâm sâu sắc và chỉ đạo có hiệu quả công tác tổ chức hoạt động thực tập tốt nghiệp cho học viên. Quá trình thực tập tốt nghiệp của học viên Học viện đã đảm bảo các nguyên tắc: kết hợp giữa học tập với thực hành, giữa lý luận với thực tiễn; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục phẩm chất, đạo đức với rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp; đồng thời có sự kết hợp giữa hoạt động hướng dẫn của giáo viên chuyên ngành và cán bộ hướng dẫn thực tập với quá trình độc lập học tập, rèn luyện của học viên. Các học viên đã thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu, nội dung, kế hoạch và chỉ tiêu thực tập được giao, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về chế độ công tác, bảo đảm bí mật tài liệu và nội dung công tác, chịu sự quản lý của Công an đơn vị, địa phương nơi thực tập. Nhiều học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Công an đơn vị, địa phương, chính quyền địa bàn thực tập tặng nhiều lượt giấy khen, bằng khen. 

Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo báo cáo sơ kết hoạt động thực tập tốt nghiệp của học viên

Hội nghị đã ghi nhận ý kiến của các đại biểu về tồn tại, hạn chế của hoạt động thực tập tốt nghiệp và những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động thực tập tốt nghiệp cho học viên. Cụ thể, đề xuất Bộ Công an ban hành thông tư thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực tập tốt nghiệp của học viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp CAND theo hướng mở rộng các hoạt động thực tập, thực tế của học viên các trường CAND, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc tiếp nhận, quản lý học viên các trường CAND tham gia thực tế, thực tập tốt nghiệp tại đơn vị. Tăng cường đưa học viên về các địa bàn phức tạp, đông dân cư, trung tâm hành chính hoặc bố trí về các đơn vị phù hợp với chuyên ngành đào tạo để học viên có điều kiện tiếp xúc, cọ xát với thực tiễn. Xây dựng quy định về chế độ, chính sách đối với Ban chỉ đạo thực tập tốt nghiệp, giáo viên, cán bộ hướng dẫn trong quá trình tổ chức kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn học viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đặc biệt là những đề xuất về việc hoàn thiện cơ sở pháp lý trong tổ chức thực tập tốt nghiệp cho học viên, xác định mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong Học viện và giữa Học viên với Công an các đơn vị, địa phương. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện đề nghị Ban tổ chức tập hợp những ý kiến đề xuất tại Hội nghị để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức thực tập tốt nghiệp cho học viên các trường CAND nói chung, học viên Học viện CSND nói riêng. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

PV

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT