Tập huấn bồi dưỡng những văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác điều tra của lực lượng CAND

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật tổ chức cơ quan Điều tra hình sự năm 2015 là các công cụ quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo việc điều tra, truy tố các vụ án hình sự tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, mọi hành vi phạm tội đều phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời, chống bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Quyền con người ngày càng được nâng cao và bảo vệ. Tuy nhiên có nhiều nội dung đã được làm mới, sửa đổi, bổ sung dẫn đến việc áp dụng trên thực tế gặp nhiều khó khăn. Do vậy, các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để hướng dẫn chi tiết thực hiện các quy định mới này.

Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện trao quyết định thành lập lớp học cho ban cán sự lớp
Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện trao quyết định thành lập lớp học cho ban cán sự lớp

Để cập nhật kịp thời các nội dung trên, Học viện đã xây dựng, biên soạn chương trình lớp học gồm 12 chuyên đề, trong đó tập trung vào các văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác điều tra của lực lượng CAND, chủ yếu là pháp luật hình sự, tố tụng hình sự.

Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng lớp tập huấn
Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng lớp tập huấn

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp tập huấn, Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ CAND luôn được Bộ Công an, Học viện CSND quan tâm, thường xuyên tổ chức cho cán bộ tham gia học tập các khóa dài hạn, ngắn hạn để có điều kiện học hỏi, nâng cao trình độ, cập nhật bổ sung những kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ phù hợp tình hình thực tiễn. Vì vậy, việc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng những văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác điều tra của lực lượng CAND là đúng theo chủ trương của Bộ Công an về công tác đào tạo cán bộ.

 Để lớp học đạt yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị học viên lớp học chấp hành nghiêm túc các quy định của ngành, của Học viện trong quá trình tập huấn, sắp xếp thời gian học tập, chủ động nghiên cứu, trao đổi với giáo viên để tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tiễn. Ban Tổ chức lớp học và các đơn vị chức năng cần phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lớp học diễn ra đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng, đồng thời thực hiện đúng các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Các đại biểu và đại diện học viên lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu và đại diện học viên lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT