Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, kỹ năng điều khiển giao thông đường bộ

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và kinh nghiệm của học viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ. Đồng thời, tạo điều kiện cho học viên Học viện CSND có điều kiện học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ.

Các học viên thực hành kỹ năng điểu khiển, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông
Các học viên thực hành kỹ năng điểu khiển, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông

Theo kế hoạch, 150 học viên của khóa LT37 - Học viện CSND đã được tập huấn những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy và chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ; chức năng, nhiệm vụ của cán bộ đối với công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan làm việc; một số kỹ năng, phương pháp tiến hành các hoạt động phòng cháy, chữa cháy, diễn tập kỹ năng chữa cháy trong Học viện CSND; quán triệt các quy định của ngành Công an và của Học viện về công tác phòng cháy chữa cháy và chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ; thực hành kỹ năng chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ…

Sau thời gian tập huấn lý thuyết, các học viên được thực hành một số tình huống cứu nạn, cứu hộ và diễn tập kỹ năng chữa cháy trong Học viện CSND
Sau thời gian tập huấn lý thuyết, các học viên được thực hành một số tình huống cứu nạn, cứu hộ và diễn tập kỹ năng chữa cháy trong Học viện CSND

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT