Tập huấn kỹ năng xử lý, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Học viện về âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, phát tán các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; tăng cường trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho cán bộ, giảng viên nhận diện và xử lý các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên có điều kiện học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các cán bộ làm công tác thực tiễn liên quan đến công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban cán sự lớp học ra mắt tại Lễ khai giảng
Ban cán sự lớp học ra mắt tại Lễ khai giảng

Trong thời gian 07 ngày, các học viên tham gia khóa học sẽ tập trung nghiên cứu các nội dung liên quan đến phương pháp nhận dạng và đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; các nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Công an nhân dân với công tác đấu tranh phòng, chống các thông tin xấu, độc trên không gian mạng nhằm bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình hiện nay; hệ lụy từ mạng xã hội và những kỹ năng cần thiết để nhận diện và xử lý thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT