Tập huấn kỹ năng xử lý, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu, độc trên không gian mạng
Toàn cảnh lễ khai giảng
Toàn cảnh lễ khai giảng

Đến dự lễ khai giảng có Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện cùng toàn thể học viên lớp học.

Hiện nay, các cấp, các ngành, các địa phương đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với đó, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của không gian mạng để tăng cường hoạt động tuyên truyền các quan điểm sai trái, phát tán thông tin xấu, độc và thông tin giả (fake news), xuyên tạc về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước nhằm mục đích gây chia rẽ Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và Nhân dân.

Trước tình hình đó, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện, Phòng Công tác đảng, Công tác chính trị mở các Lớp tập huấn “Kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” nhằm trang bị cho cán bộ, giảng viên Học viện những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để nhận diện, xử lý các thông tin xấu, độc, thông tin giả trên mạng và trở thành những tuyên truyền viên tích cực, khuyết khích mọi người sử dụng không gian mạng một cách thiết thực, hiệu quả, văn minh. 

Ban cán sự lớp học ra mắt tại Lễ khai giảng
Ban cán sự lớp học ra mắt tại Lễ khai giảng

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu những kiến thức liên quan đến phương pháp nhận dạng và đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Công an nhân dân với công tác đấu tranh phòng, chống các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng nhằm bảo đảm góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những hệ lụy từ mạng xã hội, cảnh báo về tình trạng “nghiện mạng xã hội” và những kỹ năng cần thiết để nhận diện và xử lý thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng.

Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ
Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh, việc tổ chức Lớp tập huấn “Kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay. Đây cũng là cơ hội thuận lợi cho cán bộ, giảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tư duy chiến lược trong công tác nhận diện, xử lý thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng Công an nói chung cũng như nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện nói riêng. 

Đại biểu và học viên Lớp bồi dưỡng chụp hình lưu niệm tại Lễ khai giảng
Đại biểu và học viên Lớp bồi dưỡng chụp hình lưu niệm tại Lễ khai giảng

PV

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT