Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số Học viện CSND năm 2019
Đại diện phòng Tổ chức cán bộ, Học viện CSND phổ biến nội dung tập huấn

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện từ ngày 01/4/2019 theo Quyết định của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Bộ Công an. Đây là hoạt động nhằm thu thập số liệu cơ bản về dân số Học viện CSND, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số, kế hoạch phát triển dân số, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2010 - 2019 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2029. Cuộc Tổng điều tra dân số và quá trình Tổng điều tra dân số phải đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tại buổi tập huấn, Ban tổ chức đã phổ biến mục đích, yêu cầu và nội dung cuộc Tổng điều tra dân số tại Học viện. Theo đó, đối tượng điều tra là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân Công an, hợp đồng không xác định thời hạn đang công tác và đang nghỉ chờ hưu tại Học viện, học viên đang học tập trung trong Học viện và đang được cử đi học tại các trường ngoài Ngành.

Nội dung điều tra theo phiếu do Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Bộ Công an cung cấp, gồm các chỉ tiêu cơ bản như: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật. Ngoài các chỉ tiên nêu trên sẽ điều tra thêm một số thông tin khác để phục vụ công tác quản lý. Không điều tra về nhà ở đối với các đối tượng điều tra dân số tại Học viện .

Sau buổi tập huấn, Học viện sẽ tiến hành điều tra dân số theo quy định của Bộ Công an.

NN

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT