Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý sổ đầu bài trực tuyến
Toàn cảnh buổi tập huấn
Phần mềm Quản lý sổ đầu bài trực tuyến ứng dụng tại Học viện CSND được Ban Giám đốc Học viện giao Phòng Quản lý đào tạo viết phần mềm và triển khai dưới dạng ứng dụng web và chạy trên nền tảng hạ tầng mạng nội bộ của Học viện. Phần mềm được liên thông dữ liệu đến cơ sở dữ liệu về giảng viên, học viên, kết quả học tập đã được xây dựng trước đó.

Việc đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý sổ đầu bài trực tuyến sẽ đảm bảo việc cập nhật, lưu trữ, trao đổi thông tin, điều hành công việc giữa cán bộ quản lý học tập, giáo vụ, giáo viên giảng dạy và học viên trong quy trình tổ chức giảng dạy các môn học được kịp thời, chính xác với các chức năng chính:
- Điểm danh trực tuyến các lớp học, cập nhật quân số;
- Cập nhật trực tuyến các nội dung buổi học;
- Quản lý vi phạm các quy định về quản lý sử dụng giảng đường;
- Tự động tính điểm chuyên cần sau khi kết thúc môn học, tính điểm thành phần phục vụ xét tư cách dự thi kết thúc học phần;
- Cho phép học viên kiểm tra được các thông tin như: thời gian học, phòng học, môn học, giảng viên giảng dạy, nội dung học tập…

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên Học viện CSND đã được giới thiệu tổng quan về phần mềm, những tính năng chi tiết, hướng dẫn tiến hành một số thao tác cụ thể trên phần mềm và trao đổi những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình sử dụng thử nghiệm. Trên cơ sở đó, Phòng Quản lý đào tạo sẽ điều chỉnh một số tính năng của phần mềm để phù hợp với thực tiễn công tác.

Theo lộ trình thực hiện, phần mềm Quản lý sổ đầu bài trực tuyến được triển khai tại Học viện CSND theo 03 giai đoạn: Áp dụng thí điểm đối với một số đơn vị, mở rộng phạm vi toàn Học viện, tiến tới triển khai toàn bộ các chức năng và nâng cấp phần mềm.

Dự kiến, Học viện CSND sẽ chính thức hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ năm học 2018 - 2019. Khi hoạt động, phần mềm sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng đào tạo, chuyên nghiệp trong quản lý, tiến tới xây dựng Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của Quốc gia.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT