Thư cảm ơn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Bắc Từ Liêm

Kính gửi: Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Lời kêu gọi của ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19. Qua thời gian tổ chức vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, nhiệt tình ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các phòng, ban ngành, đoàn thể Quận, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Quận. Đặc biệt, là sự quan tâm ủng hộ của Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đã tặng 870 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn 13 phường.

Thay mặt, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19, cán bộ và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của Quý cơ quan đã đồng cảm, sẻ chia và cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận.

Kính chúc Quý cơ quan Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành công!

                                                                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                                                  Vương Văn Thân 


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT