Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới và những vấn đề đặt ra đối với công tác của lực lượng Công an nhân dân

Tham dự buổi báo cáo chuyên đề có GS. TS Nguyễn Minh Đoan - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo cáo viên tại chương trình; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Luật và hơn 100 học viên lớp B1bVLHNOK7, B3bVLHNOK7 là cán bộ Công an thành phố Hà Nội đang học tập tại Học viện CSND.

GS. TS Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Luật Hà Nội
GS. TS Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Luật Hà Nội

Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao việc ban hành Nghị quyết về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" với mục tiêu tổng quát là: Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Namcủa Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ có hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, phân cấp, phân quyền và kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Toàn cảnh hội trường buổi báo cáo chuyên đề
Toàn cảnh hội trường buổi báo cáo chuyên đề

Tại buổi báo cáo, GS.TS Nguyễn Minh Đoan đã thông tin và khái quát về quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nêu một số định hướng cơ bản về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Từ một số định hướng cơ bản đó, GS.TS Nguyễn Minh Đoan gợi ý một số vấn đề cần đặt ra đối với công tác của lực lượng Công an nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, như: cần tiếp tục nâng cao nhận thức của lực lượng Công an nhân dân thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và định hướng nội dung tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân; cần đổi mới và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và vai trò của lực lượng Công an nhân dân; tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới; về tổ chức thực hiện pháp luật, đặc biệt là công tác áp dụng pháp luật trên cơ sở tôn trọng, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; công nhận, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ có hiệu quả quyền con người, quyền công dân. Toàn thể lực lượng Công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình và thực hiện cho bằng được lời thề: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Còn Đảng thì còn mình".

Nội dung báo cáo thực tế cũng giúp cho cán bộ, giảng viên Khoa Luật cập nhật được những nội dung về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy; nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc cho học viên về vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân trong giai đoạn mới.

Duy Thi (Khoa Luật)

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT