“TNHS của pháp nhân thương mại trong BLHS năm 2015 và Bộ luật TTHS năm 2015 - Một số vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện”
TS. Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự, hành chính - Bộ Tư pháp trao đổi với cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện

Tham dự buổi báo cáo chuyên đề có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện cùng cán bộ, giảng viên và học viên Học viện.

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017 tại kỳ họp thứ 3, khóa XIV và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật hình sự nước ta, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã ban hành những quy định về trách nhiệm hình sự; trình tự thủ tục tiến hành tố tụng hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Quy định đó đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự, với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.

Tuy nhiên, đây là những quy định mới, do đó trong quá trình triển khai thực hiện các quy định này chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, lúng túng, ảnh hưởng đến công tác Công an nói chung, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, áp dụng hình phạt đối với pháp nhân thương mại nói riêng.

Trước tình hình đó, việc nghiên cứu, học tập, nắm bắt các vấn đề liên quan đến trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để áp dụng trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học viên Học viện CSND là hết sức cần thiết.
 
Tại buổi báo cáo, TS. Trần Văn Dũng, đã trao đổi với cán bộ, giảng viên và học viên Học viện CSND về những vấn đề cơ bản, cần nhấn mạnh, quy định về pháp nhân thương mại trong hai bộ luật này. Đồng thời gợi mở một số câu hỏi, tập trung vào 02 nội dung chính: Những quy định liên quan đến trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật Hình sự; Một số quy định về thủ tục tố tụng trong Bộ luật Bộ luật Tố tụng hình sự; kèm theo đó là những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai, thực hiện.

Toàn cảnh buổi báo cáo chuyên đề

Thông qua buổi báo cáo chuyên đề, cán bộ, giảng viên và học viên Học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, bổ sung, cập nhật những nội dung mới vào các giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo của Học viện.

PV

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT