Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ B3-LT36, Đảng bộ cơ sở Phòng Quản lý học viên

Tham dự Đại hội có Đại tá Nguyễn Kim Phong, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Trưởng phòng Quản lý học viên; Thượng tá Vũ Văn Lân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện CSND; Thượng tá Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng CTĐ & CTCT; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở Phòng Quản lý học viên; đại diện Văn phòng Đảng ủy Học viện và toàn thể đảng viên Chi bộ B3-LT36.

Các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội
Các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ B3-LT36 được quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị, Thông tri số 01-TT/ĐUCA ngày 19/09/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hướng dẫn 153-HD/ĐU, ngày 10/06/2022 của Đảng ủy Học viện CSND về Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ Học viện.

Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký ra mắt Đại hội
Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký ra mắt Đại hội

Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ B3-LT36; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đại hội cũng xác định rõ phương hướng và các chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ.

Đại hội đã được lắng nghe các tham luận với các chủ đề khác nhau của các đồng chí đảng viên trong chi bộ với các giải pháp nhằm xây dựng, đổi mới các hình thức và nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao để xây dựng Chi bộ ngày một trong sạch, vững mạnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý đảm bảo sự lãnh đạo mọi mặt công tác của Chi bộ.

Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tham dự Đại hội
Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tham dự Đại hội

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, khách quan, bảo đảm các quy định của Đảng, Đại hội Chi bộ B3-LT36 đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề cho Đảng ủy cơ sở Phòng Quản lý học viên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả để Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của mỗi tổ chức đảng trong Đảng bộ cơ sở Phòng Quản lý học viên nói riêng, Đảng bộ Học viện CSND nói chung.

PV (tổng hợp)

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT