Tổ chức thực hành chính trị - xã hội cho học viên tại tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ tổ chức cho gần 1.500 học viên khóa D45, D47 thực hành chính trị - xã hội từ 20/4/2023 đến 10/05/2023, thực hiện 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) với Nhân dân tại 04 xã Nam Lĩnh, Nam Giang, Nam Xuân, Kim Liên của huyện Nam Đàn.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian thực hành chính trị - xã hội tại tỉnh Nghệ An, học viên được nghe báo cáo về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh trật tự cũng như kết quả triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Bên cạnh đó, tìm hiểu hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền cơ sở, vai trò của tổ chức quần chúng, hoạt động của Công an cấp huyện, xã; trực tiếp làm công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào xây dựng gia đình văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới... Tham gia cùng Công an huyện, Công an các xã nơi học viên đóng quân đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lao động, giúp đỡ Nhân dân tu bổ đường nông thôn, mương thủy lợi, đường làng ngõ xóm... Thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với chính quyền, đoàn thanh niên và Nhân dân các xã.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc

Đợt thực hành chính trị - xã hội lần này giúp học viên có điều kiện đối chiếu giữa lý thuyết với thực tiễn, nhận thức sâu sắc hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, về công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự... Qua đó, củng cố thêm niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, rèn luyện và củng cố bản lĩnh chính trị, tích lũy thêm kinh nghiệm sống, giao tiếp xã hội, kinh nghiệm vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các học viên.

Đại diện lãnh đạo Học viện Cảnh sát nhân dân trao đổi nội dung đợt thực hành chính trị của các học viên
Đại diện lãnh đạo Học viện Cảnh sát nhân dân trao đổi nội dung đợt thực hành chính trị của các học viên
Đại diện lãnh đạo UBND huyện và Công an huyện Nam Đàn phát biểu ý kiến
Đại diện lãnh đạo UBND huyện và Công an huyện Nam Đàn phát biểu ý kiến

Tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cảm ơn Học viện Cảnh sát nhân dân đã luôn quan tâm và dành tình cảm đối với Công an Nghệ An, đặc biệt, Học viện đã quan tâm phối hợp tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Công an tỉnh, tạo điều kiện cho đơn vị vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, vừa nâng cao trình độ, kỹ năng và hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ, các chức danh nghiệp vụ theo quy định. Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, việc thực hành chính trị - xã hội không chỉ nâng cao nhận thức, kỹ năng đối với học viên mà còn là “hoạt động dân vận” gắn với tổ chức hoạt động giúp đỡ Nhân dân, hoạt động thiện nguyện rất ý nghĩa. 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT