Tọa đàm khoa học: Hoạt động thi hành pháp luật theo chức năng của Công an nhân dân - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tham dự Tọa đàm khoa học có các đại biểu, nhà khoa học, quản lý, cán bộ làm công tác thực tiễn trong và ngành Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Luật và gần 400 học viên các hệ học, khóa học đang học tập tại Học viện.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi về thực trạng hoạt động thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay và nhận định: trong thời gian gần đây, hoạt động thi hành pháp luật ở nước ta đã được quan tâm, chú trọng hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động quản lý của Nhà nước và sự đồng lòng của người dân, hầu hết các quy định và văn bản pháp luật được ban hành đã được thi hành có hiệu quả trong cuộc sống, phát huy được vai trò tác dụng của pháp luật đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Bên cạnh những quy định pháp luật được tổ chức thi hành nghiêm minh, còn một số quy định pháp luật chưa được thi hành hoặc thi hành chưa nghiêm. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thẳng thắn thừa nhận việc “Chấp hành pháp luật nhìn chung chưa nghiêm; kỷ cương, phép nước có nơi, có lúc còn bị xem nhẹ, xử lý vi phạm pháp luật chưa kịp thời, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe.

Đại biểu tham luận tại buổi tọa đàm
Đồng chí TS Tạ Quang Ngọc, Đại học Luật Hà Nội tham luận tại buổi tọa đàm

Có thể nói đến những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiệu quả thi hành pháp luật ở nước ta hiện nay chưa cao như sau: Bản thân hệ thống pháp luật chưa thật sự hoàn thiện, chất lượng chưa cao. Điều này biểu hiện ở sự chưa đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, hệ thống pháp luật còn một số quy định chưa thống nhất, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn. Việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, văn bản quy định về trình tự, thủ tục, văn bản hướng dẫn thi hành thường chậm so với yêu cầu. Hoạt động giải thích về nội dung, tinh thần của văn bản hay quy định pháp luật ít được tiến hành hoặc được tiến hành nhưng không chính danh. Nhiều tổ chức, cá nhân vẫn chưa có được sự hiểu biết pháp luật. Công tác tổ chức, cán bộ liên quan đến việc tổ chức thi hành pháp luật cũng chưa thật tốt. Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật để phục vụ cho việc triển khai thực hiện một số quy định pháp luật chưa đầy đủ. Những lý do trên cộng thêm năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế đã làm cho việc chỉ đạo và tổ chức thi hành pháp luật chưa thực sự tốt, một số quy định pháp luật đã không được thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, thậm chí có những quy định pháp luật còn được áp dụng sai dẫn đến tình trạng oan sai gây nhiều bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nhà nước, tiến trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đời sống của Nhân dân.

Đại biểu tham luận tại buổi tọa đàm
Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra và giải quyết tai nạn giao thông, Cục C08 tham luận tại buổi tọa đàm

Các ý kiến phát biểu tại Tọa đàm đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động thi hành pháp luật ở nước ta hiện nay; nêu bật những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật theo chức năng của Công an nhân dân; đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật theo chức năng của Công an nhân dân.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm

Phát biểu kết luận tại Tọa đàm, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Tọa đàm đã thể hiện rõ sự tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, các nhà quản lý và cán bộ hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Từ những ý kiến đóng góp tâm huyết, có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn của các đại biểu, đồng chí Phó Giám đốc Học viện khẳng định, Học viện CSND sẽ báo cáo kết quả buổi tọa đàm tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền, từ đó góp phần đưa ra những đánh giá đầy đủ, toàn diện, cụ thể hơn về tầm quan trọng, sự cần thiết và ý nghĩa về hoạt động thi hành pháp luật và vấn đề đặt ra đối với công tác của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Duy Thi (Khoa Luật)

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT