Tổng kết công tác năm học 2018 - 2019 và triển khai chương trình công tác năm học 2019 - 2020 khối học viên

Trong năm học 2018 - 2019, Học viện đã triển khai cho khối học viên thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, đặc biệt là quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan phát biểu tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan phát biểu tại Hội nghị

Học viên các khóa học, hệ học đã tích cực tham gia nhiều Hội thi học tốt và các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tham gia nghiên cứu khoa học và viết chuyên đề nghiên cứu khoa học. Trong năm học 2018 - 2019, đã có 47 đề tài đạt giải cấp Học viện gồm: 03 giải nhất, 15 giải nhì và 29 giải ba; có 74 chuyên đề đạt giải cấp Học viện gồm: 11 giải nhất, 29 giải nhì và 34 giải ba. Đặc biệt, có 02 học viên của Học viện đã đạt giải Nhất trong cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát các nước châu Á tổ chức tại Hàn Quốc năm 2019.

Phòng Quản lý học viên đã duy trì thực hiện tốt việc triển khai các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, thông báo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về việc chấn chỉnh điều lệnh, trật tự nội vụ, vệ sinh, tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên. Tổ chức Hội thi cán bộ lớp giỏi và lớp học kiểu mẫu về điều lệnh Công an nhân dân và Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt khối học viên giai đoạn 2017 - 2019, qua đó kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích trong phong trào học tập, rèn luyện của khối học viên.

Học viên các khóa, hệ học của Học viện đã nhiệt tình tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong và ngoài Học viện; hoạt động từ thiện tại Quảng Nam, Lào Cai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng quần chúng, nhân dân.

Năm học 2018 - 2019, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo phòng Quản lý học viên và đội ngũ Giáo viên chủ nhiệm, học viên các khóa, hệ học cơ bản chấp hành tốt các nội quy, quy định, chương trình, kế hoạch đề ra; trật tự kỷ luật, kỷ cương được duy trì; chế độ tự quản, tự giác, văn hóa ứng xử, vệ sinh môi trường, trật tự nội vụ trong sinh viên có sự chuyển biến tích cực. Kết thúc năm học, tỷ lệ học viên đạt loại Xuất sắc, loại Giỏi, loại Khá cao hơn so với năm học trước; số học viên đạt có kết quả học tập loại Khá, Giỏi, Xuất sắc chiếm 65,1%; số học viên có kết quả rèn luyện loại Khá, Tốt và Xuất sắc chiếm 94,81%. Hàng ngàn lượt học viên đã được lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Học viện CSND và các đơn vị, địa phương khen thưởng

Bước sang năm học 2019 - 2020, Học viện sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên các khóa, hệ học chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Học viện CSND; kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, thi viết chuyên đề, thi học sinh giỏi, thi Olympic và các cuộc thi khác do Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Công an và Học viện CSND tổ chức. Chấn chỉnh nề nếp, kỷ luật, kỷ cương, kỹ năng giao tiếp, chào hỏi cho học viên. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khẩu hiệu hành động: “Ba không, Ba chủ động”, “Ba mẫu mực, Bốn dứt điểm”. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Giáo viên chủ nhiệm mẫu mực, học viên chuyên cần, lớp học kiểu mẫu”“Xây dựng Học viện Xanh - Sạch - Đẹp”. Tăng cường quản lý, giáo dục xây dựng ý thức kỷ luật, nếp sống văn hóa chính quy, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, giáo dục học viên; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong Học viện.

Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện đề nghị: trong năm học 2019 - 2020, Phòng Quản lý học viện cần chú ý đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT - BCA-X11 của Bộ Công an về “Đổi mới, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong CAND giai đoạn 2016 - 2020”. Phối hợp với các đơn vị trong Học viện thực hiện tốt cơ chế đồng chủ nhiệm để tổ chức tốt phong trào tự học tập, tự nghiên cứu trong học  viên; duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình hoạt động của các câu lạc bộ trong học viên để học viên tích cực rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Tiếp tục củng cố, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học viên, vai trò của đội ngũ cán sự Đảng, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội trong sinh viên. Tăng cường trao đổi, đối thoại với học viên để kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của học viên.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan đã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT