Triển khai công tác tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến đối với hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị

Bắt đầu từ năm 2018, Học viện CSND là một trong 03 cơ sở giáo dục (bao gồm Học viện CSND, Học viện ANND và Học viện Chính trị CAND) được Ban Tổ chức Trung ương quyết định giao đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ Công an, theo chương trình khung thống nhất toàn quốc.

Kết quả sau 03 năm thí điểm, công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị của Học viện CSND bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra, đóng góp rất lớn vào công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của lực lượng CAND và góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam nói chung và ở Hà Nội nói riêng vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài. Việc di chuyển giữa các địa phương trong cả nước bị hạn chế, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đào tạo nói chung của các học viện, trường CAND và hoạt động đào tạo cao cấp lý luận chính trị nói riêng.

Qua rà soát cho thấy, chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong CAND có đủ điều kiện để thực hiện bằng hình thức học trực tuyến. Cục Đào tạo đã báo cáo, đề xuất và nhận được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, trong thời gian diễn biến dịch Covid - 19 phức tạp cho phép thí điểm tổ chức giảng dạy đối với loại hình đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại 03 Học viện. Tuy nhiên, công tác giảng dạy, học tập trực tuyến phải được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định của Bộ Công an, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.  

Đại diện các đơn vị chức năng và giảng viên tham gia giảng dạy phát biểu tại buổi làm việc
Đại diện các đơn vị chức năng và giảng viên tham gia giảng dạy phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên của lãnh đạo Bộ, Học viện CSND đã họp triển khai công tác giảng dạy, học tập trực tuyến đối với hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Căn cứ vào lịch trình, kế hoạch đào tạo và điều kiện cơ sở hạ tầng tại các địa phương, Học viện đã lựa chọn tổ chức thí điểm học tập trực tuyến đối với lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung mở tại Công an tỉnh Đắk Nông. 

Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc
Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh, việc tổ chức đào tạo trực tuyến kịp thời không chỉ giúp triển khai, thực hiện chương trình học tập theo đúng thời gian quy định mà thông qua đó còn góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới tư duy và phương pháp dạy, học của các giảng viên và học viên, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra. 

Để triển khai có hiệu quả việc tổ chức đào tạo trực tuyến hệ cao cấp lý luận chính trị trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Đối với đơn vị chủ trì là Phòng Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, cần phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Đắk Nông thông báo đầy đủ tới các học viên tham gia lớp học về lịch trình, kế hoạch học tập, hướng dẫn cho học viên chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho quá trình học trực tuyến. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng trong Học viện để đảm bảo các điều kiện hạ tầng kỹ thuật về phần mềm, đường truyền internet, phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập trực tuyến. 

- Đối với giảng viên tham gia giảng dạy cần tuân thủ thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng các quy định khác của Bộ Công an về giảng dạy và học tập trực tuyến; thiết kế bài giảng, giáo án điện tử phù hợp với chương trình đào tạo, không tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến đối với các chuyên đề liên hệ thực tiễn, đặc thù của ngành Công an và một số nội dung liên quan đến công tác Công an. 

- Đối với các học viên tham gia lớp học, cần chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Bộ Công an, Học viện CSND và Công an tỉnh Đắk Nông; chủ động liên hệ, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trao đổi các thông tin trong quá trình học tập.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện và đại diện các đơn vị chức năng, đơn vị giảng dạy khảo sát cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo trực tuyến tại Học viện
Đồng chí Phó Giám đốc Học viện và đại diện các đơn vị chức năng, đơn vị giảng dạy khảo sát cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo trực tuyến tại Học viện

Sau buổi làm việc đồng chí Phó Giám đốc Học viện và đại diện các đơn vị chức năng, đơn vị giảng dạy đã đi khảo sát cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo trực tuyến cho lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung mở tại Công an tỉnh Đắk Nông.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT