Triển khai phần mềm Quản lý ngân hàng đề thi
Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang - Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại chương trình

Tới dự và chỉ đạo chương trình có Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang - Phó Giám đốc Học viện, đại diện các đơn vị chức năng, giáo vụ các đơn vị giảng dạy tại Học viện.

Phần mềm Quản lý ngân hàng đề thi, đáp án thi và hệ thống kiểm tra trắc nghiệm kiến thức cho học viên là một trong những công cụ giúp chuẩn hóa, tin học hóa việc quản lý, khai thác sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra tại Học viện. Việc triển khai đến các đơn vị giảng dạy về nội dung, cách thức sử dụng phần mềm quản lý sẽ phục vụ tối ưu công tác quản lý đề thi, chất lượng dạy, học đối với các đơn vị giảng dạy và đơn vị quản lý đào tạo.

Trong thời gian tới, phương thức khai thác ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sẽ được triển khai tới toàn bộ học viên các khóa học, hệ học trong Học viện nhằm giúp học viên tự kiểm tra, đánh giá kiến thức học tập, nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân. Phần mềm sẽ đảm bảo sự liên thông, kết nối các dữ liệu dùng chung trong công tác quản lý đào tạo; đảm bảo dữ liệu được cập nhật nhanh chóng. Đối với đơn vị quản lý, phần mềm hỗ trợ công tác rút đề thi, đáp án kèm theo cho tất cả các hình thức thi đảm bảo khách quan, ngẫu nhiên, chính xác và tuyệt đối bảo mật.

Cán bộ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo triển khai nội dung tập huấn

Phát biểu tại Lễ khai giảng Chương trình tập huấn, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang - Phó Giám đốc Học viện ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo - đơn vị trường trực, chủ trì xây dựng và triển khai quản trị phần mềm. Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu đơn vị chủ quản và các giảng viên tham gia tập huấn khai thác hiệu quả các tính năng của phần mềm nhằm phục vụ thiết thực công tác giảng dạy, góp phần chuẩn hóa, tin học hóa công tác quản lý, khai thác, sử dụng ngân hàng đề thi của nhà trường.

Theo Kế hoạch Chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong 10 ngày từ 05 - 15/3/2019. Trong thời gian tập huấn, các đơn vị sẽ chạy thử phần mềm trên hệ thống và phản hồi ý kiến để điều chỉnh chức năng phần mềm theo yêu cầu thực tiễn.

Ly Ly

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT