Tuyên dương 9 tập thể, 50 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy
Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất - Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, qua việc thực hiện phong trào, học tập các chuyên đề về Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ trên các mặt công tác, giảng dạy, học tập; rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống; chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, thực hiện lễ tiết tác phong; nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác, ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình; phát huy tính đoàn kết nội bộ, giúp đỡ nhau trong công tác và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2013 đến nay, Học viện CSND đã triển khai tốt và đưa nội dung của phong trào vào trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống và công tác chuyên môn, gắn với các khẩu hiệu hành động từng năm học. Qua 5 năm thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, gắn với Chỉ thị số 02/CT-BCA về “Đổi mới, tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới”, Chỉ thị số 07/CT-BCA về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”,… Học viện CSND đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Các tập thể, cá nhân vinh dự được nhận giấy khen của Giám đốc Học viện

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến đã tham luận chia sẻ những thành tích và kinh nghiệm trong việc phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến và đề xuất phương hướng triển khai phong trào trong thời gian tới với nội dung đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Cũng nhân dịp này, 9 tập thể và 50 cá nhân vinh dự được nhận giấy khen của Giám đốc Học viện, tuyên dương là điển hình tiên tiến trong phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất - Phó Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, phải lấy kết quả của việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong việc đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hàng năm của tập thể, cá nhân, nhất là đánh giá cán bộ. Chú trọng phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng các cấp, đảm bảo cho việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND nghiêm túc, có hiệu quả”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thu Hà

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT