Tuyên truyền pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Chương trình có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an huyện, Người chấp hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn huyện Thường Tín
Chương trình có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an huyện, Người chấp hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn huyện Thường Tín

Tại chương trình, Khoa Cảnh sát THAHS và HTTP đã phổ biến các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng như: Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Thông tư của Bộ Công an, thông tư liên tịch; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng.

Giảng viên Khoa Cảnh sát THAHS và HTTP tại buổi tuyên truyền
Giảng viên Khoa Cảnh sát THAHS và HTTP tại buổi tuyên truyền

Chương trình là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn huyện Thường Tín của các cơ quan chức năng tại địa phương, đồng thời nâng cao kiến thức pháp luật và nhận thức về trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn huyện Thường Tín. Đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường quan hệ phối hợp giữa Học viện CSND nói chung, Khoa Cảnh sát THAHS & HTTP nói riêng với Công an thành phố Hà Nội và Công an huyện Thường Tín.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT