Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về những điểm mới của Luật cư trú năm 2020
Buổi tuyên truyền, phổ biến về những điểm mới của Luật Cư trú năm 2020
Buổi tuyên truyền, phổ biến về những điểm mới của Luật Cư trú năm 2020

Từ ngày 01/7/2021, Luật Cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành. Luật Cư trú năm 2020 cơ bản kế thừa quy định của Luật hiện hành, đồng thời sửa đổi, bãi bỏ và làm rõ hơn các quy định trước đây nhằm bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân; góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới; thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú; đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý cư trú mà trọng tâm là xây dựng, quản lý cư trú qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Thị Hoan, Trưởng khoa QLHC về TTXH báo cáo những điểm mới của Luật Cư trú năm 2020
Đại tá, PGS.TS Nguyễn Thị Hoan, Trưởng khoa QLHC về TTXH báo cáo những điểm mới của Luật Cư trú năm 2020

Với tinh thần đó, tại buổi báo cáo chuyên đề, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Thị Hoan, Trưởng khoa QLHC về TTXH đã cũng cấp cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên Học viện những nội dung mới, đáng chú ý của Luật Cư trú năm 2020, đồng thời giải đáp một số thắc mắc của cán bộ, giáo viên liên quan đến việc thi hành luật này trong thực tế, đặc biệt là việc xác định nơi cư trú của người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang; xác nhận nhân, hộ khẩu tập thể đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, QĐND; việc thay đổi phương thức quản lý cư trú từ truyền thống sang quản lý bằng số hóa, thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú và số định danh cá nhân; hoạt động sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; xây dựng và quản lý dữ liệu dân cư hiện nay… Đây là những nội dung mới, cấp thiết, hỗ trợ quá trình giảng dạy, học tập, công tác và phục vụ giải quyết những thủ tục hành chính liên quan đến cư trú của mỗi cán bộ, giáo viên Học viện.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT