Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an địa phương, các học viện, nhà trường CAND; đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn trong và ngoài ngành Công an; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm, Viện Khoa học Cảnh sát thuộc Học viện CSND.

Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo
Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Cơ sở dữ liệu thống kê về tội phạm là tập hợp những thông tin cơ bản về tội phạm được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Thời gian qua, công tác thống kê tội phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp; đã từng bước hình thành cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công an các cấp, nhất là của lãnh đạo Bộ trong hoạch định chủ trương, chính sách phòng, chống tội phạm; đồng thời, phục vụ việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tội phạm, từ đó tham mưu Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Có thể thấy, xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm hiện nay đang phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang tác động sâu, rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội thì việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm là tất yếu.

Đại tá, PGS.TS Phạm Xuân Định - Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát báo cáo đề dẫn Hội thảo
Đại tá, PGS.TS Phạm Xuân Định - Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát báo cáo đề dẫn Hội thảo

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, Học viện CSND đã được Hội đồng lý luận Bộ Công an giao tổ chức Hội thảo khoa học: “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm” với mục đích xây dựng, bổ sung và phát triển những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đi sâu làm rõ một số nội dung cụ thể:
- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm. 
- Những vấn đề về lý luận, pháp lý về ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm.
- Thực trạng tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm.
- Kinh nghiệm trong thực hiện ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm.
- Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm.
- Phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo khoa học
Đại biểu tham luận tại Hội thảo khoa học

Các tham luận tại Hội thảo đều thống nhất cao: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê là một trong những yêu cầu tiên quyết, cấp bách, giúp nâng cao chất lượng thông tin về tình hình tội phạm, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch, độ chính xác của thông tin về tình hình tội phạm cũng như thúc đẩy kết nối nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn số liệu sẵn có của quốc gia. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm trong nước và trên thế giới, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm cho thấy các lợi thế của công nghệ đã giúp ích rất hiệu quả trong công tác thu thập, xử lý thông tin về tội phạm, biên soạn báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tội phạm của các địa phương. 

Từ đó, đề cao mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tội phạm tập trung, thống nhất giữa các ngành, địa phương trên toàn quốc, đảm bảo số liệu thống kê nhất quán, phản ánh kịp thời tình tội phạm của quốc gia và các địa phương, qua đó thực hiện kết nối và chia sẻ kinh nghiệm phục vụ công tác đấu trang phòng, chống tội phạm giữa các đơn vị, đia phương trong và ngoài lực lượng Công an.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Kết luận tại Hội thảo, Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời khẳng định các tham luận được trình bày tại Hội thảo có nội dung phong phú, phản ánh nhiều khía cạnh khác nhau của việc bảo đảm điều kiện ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích thống kê tội phạm.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện đề nghị Ban Tổ chức hội thảo tổng hợp các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, các cán bộ thực tiễn, nhà khoa học tham luận tại Hội thảo và các ý kiến trong các bài viết khoa học để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất đưa các nội dung, kết quả của Hội thảo vào nghiên cứu, giảng dạy, học tập, nâng cao công tác giáo dục, đào tạo tại Học viện CSND và các trường CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo lực lượng CSND chính quy, tinh nhuệ, vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT