Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND chủ trì hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí TS Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; đồng chí Thiếu tướng Lê Minh Hà, Ủy viên Đảng ủy CATW, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW. Cùng tham dự có các đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các học viện, trường CAND, Công an các đơn vị địa phương và đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học trong lực lượng CAND.

Xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng CAND nói riêng, trong đó có lực lượng CSND luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm và được thể hiện trong các văn bản, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình lãnh đạo, quản lý đất nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cũng như điều kiện thực hiện trong từng giai đoạn cách mạng. Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại hội thảo
Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại hội thảo

Lực lượng CSND là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước, là lực lượng nòng cốt, chủ công trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH). Trong xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngoài những vấn đề chung của lực lượng CAND, cần xây dựng lực lượng CSND phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng đấu tranh, quản lý, bảo vệ, tính chất, đặc điểm của công tác bảo đảm TTATXH.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Xuất phát từ yêu cầu đó, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Hội đồng: “Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và giao Học viện CSND là đơn vị thường trực, tham mưu tổ chức thực hiện.

Hội thảo là diễn đàn khoa học chuyên sâu để lãnh đạo, chỉ huy các cấp, Công an các địa phương, các nhà khoa học trao đổi những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí TS Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tham luận tại Hội thảo
Đồng chí TS Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tham luận tại Hội thảo

Với ý nghĩa đó, các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung trao đổi những nội dung trọng tâm như: (1) Làm rõ những vấn đề lý luận; nhận thức mới, tư duy mới về việc xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; (2) Sự cần thiết, vai trò của việc xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; (3) Tình hình, kết quả; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; (4) Dự báo tình hình, các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời gian tới; (5) Đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT