“70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”

Hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ hơn tầm quan trọng, sự cần thiết, ý nghĩa bền vững của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Đánh giá kết quả 70 năm thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, tìm ra những hạn chế, bất cập để có biện pháp khắc phục; đồng thời, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, nâng cao hiệu quả giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực thi đua học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời kỳ chủ động hội nhập. Hội thảo là sự kiện chính trị quan trọng, một điểm nhấn trong các chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11-3-1948 – 11-3-2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 –11-6-2018)

Tham dự Hội thảo có hơn 300 đại biểu từ các bộ, ban, ngành Trung ương và một số địa phương; các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 100 bản tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn, các chuyên gia, nhà khoa học. Các tham luận gửi tới Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề chủ yếu sau: 

Một là, những giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng, nhân văn, biện chứng trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; nội dung tư tưởng Sáu điều Bác Hồ dạy, mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc các điều dạy của Người đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Hai là, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và việc tổ chức vận dụng, phát triển các điều dạy của Bác Hồ trong công an các đơn vị, địa phương và từng lĩnh vực công tác công an; thực tiễn công tác, chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân; từ đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với lực lượng công an nhân dân.

Ba là, phân tích, đánh giá thực trạng học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy ở các cấp trong hệ thống tổ chức của lực lượng công an nhân dân, cụ thể ở các vị trí công tác, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.

Bốn là, làm rõ những yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; khẳng định những kết quả đạt được, làm rõ hạn chế, thiếu sót và những bài học kinh nghiệm trong quá trình học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Với tinh thần, thái độ khoa học, nghiêm túc, Hội thảo khoa học - thực tiễn quốc gia “70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” sẽ đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Nguyễn Hữu


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT