Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục XDLL - CAND kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4

 

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục XDLL - CAND; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an...

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Bá Thiều đã quán triệt mục đích, yêu cầu và phương pháp tiến hành Hội nghị, nêu rõ việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là bám sát những vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết TW 4 (khóa XI), Kế hoạch, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch, Chỉ thị của Đảng ủy CATW. Tiến hành kiểm điểm với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, giúp nhau cùng tiến bộ, vì sự trong sạch, vững mạnh của tập thể và từng thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục. Tự phê bình và phê bình phải giữ đúng nguyên tắc, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, vừa có lý, có tình, vừa nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) nêu rõ trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục luôn quan tâm sâu sắc, tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó đã thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy CATW,  lãnh đạo Bộ Công an công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng tổ chức, bộ máy; công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí sắp xếp cán bộ đúng khả năng, yêu cầu nhiệm vụ. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Ðảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân, không có cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương là một công việc cấp bách, hết sức hệ trọng để tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; là cơ sở để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao uy tín của Đảng đối với quần chúng. Việc kiểm điểm cần đảm bảo chặt chẽ, khoa học, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, đảm bảo kết quả thực chất, thực sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy. Nội dung kiểm điểm phải bám sát vào 3 nội dung Nghị quyết TW 4 (khóa XI), yêu cầu, hướng dẫn của Đảng ủy CATW và của Đảng ủy Tổng cục; trình bày kiểm điểm rõ ràng, mạch lạc, cụ thể, đi thẳng vào những vấn đề cần kiểm điểm, những vấn đề cần được góp ý khi kiểm điểm…

 

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT