Bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68: Đảm bảo an ninh chủ động, tập trung các đột phá

Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” trong năm 2013 là:

(1) Nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ Công an. (2) Tiếp tục tăng cường toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an cấp huyện. (3) Kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung củng cố cơ quan điều tra các cấp; Siết chặt trật tự, kỷ cương, kỷ luật và chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân.

 

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2012, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an năm 2013; tổng kết phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2012 và báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Hội nghị vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Nhiều vấn đề liên quan công tác của Công an các đơn vị, địa phương, từ thành quả đến thiếu sót, hạn chế, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm, những kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng được các đại biểu trình bày thẳng thắn tại Hội nghị.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá, Hội nghị được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Từ đầu tháng 10/2012, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình tại Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức các cuộc họp, hội thảo lấy ý kiến. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã họp tiếp thu ý kiến đóng góp của Công an các đơn vị, địa phương và đã có các văn bản giải đáp một số vướng mắc, kiến nghị.

 

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc.

 

Đảm bảo thế trận an ninh chủ động

 

Bộ trưởng khẳng định, năm 2013 là năm có ý nghĩa bản lề trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Các mối đe dọa an ninh tiếp tục gia tăng, đặt ra nhiều thách thức đối với lợi ích và an ninh của nhiều quốc gia. Tác động từ tình hình khó khăn về kinh tế - xã hội và những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài, tình trạng xuống cấp về đạo đức xã hội... đang làm cho tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng "vũ khí nóng", tội phạm sử dụng công nghệ cao... 

Mục tiêu đặt ra đối với công tác của lực lượng Công an trong năm 2013 là: Nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Bảo vệ an toàn các mục tiêu, các hoạt động chính trị quan trọng của đất nước. Giữ vững an ninh các địa bàn chiến lược và an ninh trên các lĩnh vực.

Chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm đạt trên 90%; điều tra, khám phá các loại tội phạm cao hơn năm 2012, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%... Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tiếp tục kiềm chế, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng, chống cháy nổ. Xây dựng và nhân rộng các địa bàn trật tự và an toàn. Qua đó góp phần tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước trong năm 2013.

 

Tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện

 

Theo đó, Bộ trưởng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013. Đó là tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước; Kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại, hoạt động kích động gây rối an ninh, trật tự, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh các địa bàn chiến lược. Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” gắn với đẩy mạnh thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

 

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Xuân.

 

Thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh ý thức chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật công tác. Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện. Tăng cường công tác bảo vệ chính tri nội bộ và đoàn kết nội bộ; siết chặt trật tự, kỷ cương, kỷ luật và chấp hành điều lệnh Công an nhân dân.

Bộ trưởng cũng chỉ rõ việc đảm bảo tài chính, hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất; đảm bảo công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trong Công an nhân dân. Chủ động nghiên cứu, sản xuất trang thiết bị kỹ thuật; ưu tiên đảm bảo các trang bị, phương tiện làm việc cho Công an vùng sâu, vùng xa, địa bàn có nhiều khó khăn phức tạp. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND.

 

Đảm bảo an ninh kinh tế

 

Về an ninh kinh tế, nhất là lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng dự báo còn phức tạp. Thời gian tới, các lực lượng Công an tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời kiến nghị những giải pháp thích hợp để phòng ngừa, đồng thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các vụ phạm pháp. Năm 2013, một số tội phạm có xu hướng giatăng, tính chất liên kết đan xen giữa các loại tội phạm ngày càng rõ, móc vào nội bộ cơ quan nhà nước.

Do kinh tế khó khăn, các loại tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp diễn biến phức tạp. “Năm nay, Quốc hội ra Nghị quyết về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, Nghị quyết đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, tôi đề nghị các đồng chí phải nỗ lực tốt hơn để đạt được các chỉ tiêu Quốc hội đã đề ra” - Bộ trưởng lưu ý. Bộ trưởng cũng nêu một số vấn đề về việc thực hiện mô hình cơ quan điều tra theo Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004.

 

Không lệ thuộc vào chỉ tiêu khi xét thi đua

 

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, năm 2013, Bộ trưởng yêu cầu quán triệt phương châm xây dựng lực lượng CAND vững mạnh toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý cán bộ, chiến sĩ có vi phạm.

Nói về vấn đề này, Bộ trưởng nêu rõ: Chỉ tiêu đưa ra là để phấn đấu giảm thiểu cán bộ sai phạm, nhưng nơi nào làm nghiêm, xử lý nghiêm túc, thuyết phục, nội bộ đoàn kết, công tác tiến triển tốt thì dù tỷ lệ vi phạm kỷ luật ở đó có cao hơn so với quy định thì cũng được khen thưởng. “Cho nên, đặt ra chỉ tiêu hạn chế cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật là để phấn đấu chứ không quá lệ thuộc vào chỉ tiêu, không để hiện tượng vì chỉ tiêu nên không xử lý kỷ luật” - Bộ trưởng lưu ý.

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Gôn.

 

Phải “vì việc bố trí người, không vì người bố trí việc”

 

Liên quan công tác tổ chức, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, tới đây sẽ tái lập Cục công tác đảng, công tác quần chúng và sớm hoàn thiện đề án thành lập Học viện Chính trị CAND. Tập trung xây dựng quy hoạch công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược. Lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

Siết chặt công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo trong CAND sớm thực hiện đề án, rút ngắn thời gian đào tạo đại học Công an xuống còn 4 năm, tuy nhiên, khung giờ đào tạo về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật vẫn phải đảm bảo. Sinh viên, học viên các trường Công an ra trường không nhất thiết tỉnh nào về tỉnh đó, mà phải căn cứ yêu cầu công tác để phân công.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, Bộ trưởng yêu cầu phải đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, chế độ làm việc tập trung, dân chủ, phải “vì việc bố trí người, chứ không vì người bố trí việc”.

Ngay sau Hội nghị này, Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2013 một cách cụ thể, hiệu quả.

 

22 đơn vị nhận Cờ thi đua của Chính phủ

1. Văn phòng Bộ Công an
2. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
3. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
4. Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I, Tổng cục An ninh I
5. Cục An ninh kinh tế, tổng hợp, Tổng cục An ninh II
6. Cục Chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân
7. Cục Tham mưu Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật
8. Bệnh viện 30-4, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật
9. Cục B56, Tổng cục V
10. Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm
11. Cục Chính trị - Hậu cần Cảnh sát quản lý hành chính, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội
12. Cục Hướng dẫn tạm giam, tạm giữ, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
13. Công an thành phố Hà Nội
14. Công an thành phố Đà Nẵng
15. Công an tỉnh Hòa Bình
16. Công an tỉnh Nam Định
17. Công an tỉnh Thanh Hóa
18. Công an tỉnh Đắk Lắk
19. Công an tỉnh Quảng Nam
20. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
21. Công an tỉnh Trà Vinh
22. Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hồ Chí Minh.

* 112 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an (trong đó có Báo Công an nhân dân và Truyền hình Công an nhân dân).

* 51 đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ Công an.

 

Không được lấy của công biếu xén, chúc Tết

Nói về việc đón Tết Nguyên đán sắp tới, Bộ trưởng cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo năm nay, Trung ương không cử lãnh đạo về địa phương chúc Tết mà tập trung thăm hỏi, đảm bảo chế độ, chính sách và chúc Tết các gia đình chính sách, đồng bào nghèo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang công tác ở vùng sâu, vùng xa. “Việc làm này nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo việc chúc Tết có ý nghĩa thiết thực” - Bộ trưởng khẳng định.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch ứng trực, thực hiện nhiệm vụ cụ thể, đồng thời phải quan tâm chăm lo Tết cho gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Phải thực sự tiết kiệm, cá nhân không được sử dụng công quỹ biếu xén, chúc Tết gây lãng phí...

 

Quan tâm xây dựng nhà ở công vụ cho cán bộ, chiến sĩ

Bộ trưởng chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Công an, nhất là những người chưa có nhà ở, còn phải thuê, ở nhờ. Bộ đã quan tâm xây dựng nhà ở công vụ nhưng vì điều kiện kinh phí hạn hẹp nên chưa thực hiện được nhiều. Về điều này, trong phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý, các bộ, ngành cần phối hợp với Bộ Công an thực hiện tốt hơn các dự án nhà ở công vụ, đảm bảo cán bộ, chiến sĩ có nơi ở công vụ, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện yên tâm công tác. Bộ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương thời gian tới cần chú trọng hơn vấn đề này.

 

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT