Bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76

Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác năm 2020; phương hướng, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công an năm 2021 và những năm tiếp theo. Các đại biểu cũng đã thảo luận, bổ sung, làm rõ nhấn mạnh thêm một số nội dung, kết quả đạt được từ thực tiễn công tác, thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; trên cơ sở đó dự báo tình hình, những khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT cần tập trung giải quyết; đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp công tác cụ thể, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn tình hình, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những kết quả, thành tích của lực lượng Công an nhân dân (CAND) đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020 là hết sức to lớn, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, rất quan trọng. Đây là những kết quả rất ấn tượng, tạo tiền đề, tăng thêm ý chí và quyết tâm để toàn lực lượng CAND phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu hướng tới xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND đều có quyền tự hào về những đóng góp vào thành quả chung của lực lượng, của đất nước, để có thêm niềm tin, động lực, sức mạnh và ý chí tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Lê Quý Vương; Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Lê Quý Vương; Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những chiến công, thành tích, kết quả công tác mà Công an các đơn vị, địa phương và toàn lực lượng CAND đã đạt được trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh trong năm 2021 và những năm tiếp theo là phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Phải coi an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống con người, là tiêu chí trong đánh giá sự ổn định và phát triển ở từng địa phương. Bảo đảm an ninh phải được coi là yêu cầu nghiêm ngặt nhất, phải chuyển sang việc chủ động phòng ngừa là chính, bảo vệ an ninh từ xa, từ sớm. Phải chăm lo xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng lĩnh vực, địa bàn; thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Công an các đơn vị, địa phương tập trung huy động lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam; Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam; Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng nêu rõ, năm 2021 và những năm tiếp theo, Bộ đề ra mục tiêu “tiếp tục kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 5% so với năm 2020”. Đây là mục tiêu rất cao, rất quan trọng, có ý nghĩa xã hội rất lớn. Vì vậy, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải rất quyết tâm, quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Đặc biệt quan tâm làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; phải kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia phòng ngừa tội phạm. Tổ chức đấu tranh mạnh để trấn áp, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm; cần xác định rõ “nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì lực lượng công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm của lực lượng công an là phải triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng, nhóm tội phạm”. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an cần tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm kết luận, đề nghị truy tố các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và kiên quyết “chặt đứt” các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Thứ trưởng Lương Tam Quang; Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Lương Tam Quang; Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống, chính sách pháp luật, đồng chí Bộ trưởng lưu ý, quá trình xây dựng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật phải bám sát các chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan; Công an các đơn vị, địa phương phải rất trách nhiệm trong tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan đến bảo vệ ANTT. Đặc biệt là phải biết dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, cầu thị, tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân, bởi xây dựng và hoàn thiện pháp luật là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Về công tác quản lý nhà nước về ANTT, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ, Công an các đơn vị, địa phương phải làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trước ngày 01/7/2021. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 105 của Bộ về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, lành mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ, xây dựng lực lượng CAND phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước và phải xuất phát từ nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Việc triển khai đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm, nhưng đồng thời phải hành động quyết liệt, với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực lớn, có ý thức, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và lực lượng. Xây dựng lực lượng CAND phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phải dựa vào nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm và sức mạnh to lớn của nhân dân trong việc giúp đỡ, kiểm tra, giám sát để xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, tiếp tục đề cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu các cấp và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tiêu cực trong CAND; tập thể, chi bộ, cấp ủy thường xuyên nhận diện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy trình công tác, quy chế làm việc, thực hiện điều lệnh CAND; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo hướng “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Ngay sau Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ các văn bản Hội nghị, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Bộ, cụ thể hóa vào chương trình công tác của đơn vị, địa phương. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021. Trọng tâm là chỉ đạo tổ chức, triển khai quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tập trung phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ, đốt pháo nổ trái phép; bảo vệ ANTT những nơi vui chơi, giải trí, các lễ, hội đầu năm để nhân dân vui Tết, đón xuân bình yên, an toàn. 

Bộ trưởng Tô lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.
Bộ trưởng Tô lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với phương châm hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020, toàn lực lượng CAND có 101 đơn vị, địa phương được Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ thi đua. Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020” của Chính phủ tặng 24 Công an đơn vị, địa phương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao tặng Huân chương Quân công các hạng và Huân chương Chiến công các hạng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT