Bộ Công an - Bộ Quốc phòng: Giao ban công tác năm 2019 và triển khai Nghị định số 03 của Chính phủ

Dự Hội nghị còn có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chi Minh, Hải Phòng, Cao Bằng, Tây Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nam, Định, Nghệ An và Đắk Lắk...

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng hai Bộ (Công an - Quốc phòng), sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương và ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, góp phần quan trọng duy trì, bảo đảm quốc phòng an ninh từ xa, giữ vững thế chủ động chiến lược, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.
 
Công tác phối hợp giữa hai lực lượng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật, Công an, Quân đội các cấp đã thường xuyên phối hợp trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin, thống nhất trong nhận định, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược và cụ thể trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thống nhất trình Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng (thay thế Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010).

Thứ trưởng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị.

Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng của đất nước, đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, Đại lễ Vesak 2019...; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ngày hội quốc phòng toàn dân...
 
Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ, các địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm; tham mưu Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; triển khai quyết liệt các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội như tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, buôn lậu…
 
Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, tuyến biên giới; triệt phá, bắt giữ, xử lý trên 6.000 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật trên biển và khu vực biên giới. Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương đã huy động 98.291 lượt người và 3.442 lượt phương tiện phối hợp tích cực, hiệu quả trong công tác ứng phó, khắc phục sự số, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Bộ Công an - Bộ Quốc phòng: Giao ban công tác năm 2019 và triển khai Nghị định số 03 của Chính phủ
Bộ Công an - Bộ Quốc phòng: Giao ban công tác năm 2019 và triển khai Nghị định số 03 của Chính phủ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an quán triệt nội dung Nghị định số 03 của Chính phủ. Đồng thời, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phan Văn Giang, các đại biểu đã tham gia thảo luận; đồng thời có những kiến nghị giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân đội trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Văn Giang đề nghị hai lực lượng cần chủ động nghiên cứu, quán triệt Nghị định số 03 của Chính phủ và các văn bản có liên quan, đồng thời thực hiện hiệu quả trong thời gian tới... Xây dựng các kế hoạch, phương án một cách cụ thể, chi tiết, phân công đơn vị chủ trì rõ ràng tránh chồng chéo giữa các lực lượng trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Thứ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu, lực lượng Quân đội phải phối hợp thật tốt và chặt chẽ với lực lượng Công an để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong sự bình yên…

Thứ trưởng Lương Tam Quang; Thứ trưởng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.
Thứ trưởng Lương Tam Quang; Thứ trưởng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Kết luật Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ: Năm 2019, lực lượng Công an, Quân đội đã phối hợp chặt chẽ, chung sức đồng lòng  vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin và đã cùng tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định tổ chức thực hiện nhiều chủ trương quan trọng về quốc phòng và an ninh, xử lý hiệu quả nhiều vần đề về đối nội và đối ngoại...

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm 2020 với nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng sẽ diễn ra; để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2020; đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương cần bán sát và chỉ đạo triển khai quyết liệt có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị về quốc phòng, an ninh, Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
 
Tập trung phối hợp, rà soát bổ sung hoàn thiện và tổ chức huấn luyện, diễn tập phương án xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; bảo đảm triển khai thống nhất hiệu quả theo  phương châm bốn tại chỗ khi xảy ra các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị. 

Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ kịp thời hơn trong trao đổi thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương giải pháp phù hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Xây dựng triển khai có hiệu quả kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT phục vụ tổ chức các sự kiện quan trọng, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, trọng tâm là các sự kiện hội nghị của năm Chủ tịch ASEAN, Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Đại biểu tham luận tại Hội nghị.
Đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Chủ động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu không để các đối tượng phản động lưu vong, khủng bố quốc tế xâm nhập vào trong nước thực hiện ý đồ khủng bố, phá hoại; triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới, nhất là tội phạm xuyên biên giới, tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người; làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hoạt động buôn, bán, sử dụng pháo nổ trái phép; tích cực giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ… dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu ngay sau hội nghị, Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện Nghị định số 03 cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ hai lực lượng. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với quân sự, biên phòng rà soát xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng ngay trong quý I/2020...

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT