Bộ Công an khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020. Năm 2017, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới và khu vực có những diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH). Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng Quân đội nhân dân, của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra là giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của đất nước; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại. Việc đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác trong năm vừa qua sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng cho việc xác định các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của năm 2018 và những năm tiếp theo.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm đúng thực trạng tình hình, kết quả đã đạt được, chưa đạt được và làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên các mặt công tác năm 2017; quán triệt, triển khai các chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ĐUCATW về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, xây dựng lực lượng CAND năm 2018 và Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác công an năm 2018...

Thay mặt ĐUCATW và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an năm 2017, nêu rõ: Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, nhiệm vụ bảo đảm ANTT của đất nước cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức và áp lực lớn hơn so với năm 2016. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm chính trị rất cao, lực lượng CAND đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nổi bật trên một số mặt công tác sau: Năm 2017, lực lượng CAND đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, TTATXH. Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia, phát triển kinh tế… Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đặc biệt, đã bảo vệ an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC được tổ chức tại Đà Nẵng, đóng góp vào thành công chung của Năm APEC 2017, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp để giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội và an ninh tại các địa bàn trọng điểm.


Toàn cảnh Hội nghị

 
Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, TTATXH có chuyển biến tích cực. Lực lượng Công an đã mở các cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động với tính chất lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em. Do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tội phạm được kiềm chế (giảm 3,02%); điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (80,41%), cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 10,41%. Phát hiện, xử lý 17.159 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 3.945 vụ buôn lậu; 604 vụ trốn thuế; 19.397 vi phạm pháp luật về môi trường. Bắt giữ 21.471 vụ phạm tội ma túy với 32.950 đối tượng…

Lực lượng Công an đã phối hợp với các cấp, các ngành, triển khai thường xuyên, quyết liệt các giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý cư trú của người nước ngoài; quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tình hình trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến rõ nét, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí (năm 2017, xảy ra 20.061 vụ, giảm 6,32%, làm chết 8.267 người, giảm 4,33%, bị thương 17.036 người, giảm 10,81% so với năm 2016); phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn được tăng cường (đã kiểm tra, xử lý 20.405 trường hợp vi phạm về phòng cháy; trực tiếp cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy 5.027 vụ).

Năm 2017, ĐUCATW, Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành điều lệnh CAND. Trong công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có 109.206 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng; nhiều gương chiến đấu dũng cảm trong công tác phòng, chống tội phạm, 08 đồng chí anh dũng hy sinh, 280 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ.

ĐUCATW đã xác định công tác công an năm 2018 phải đạt được mục tiêu cụ thể sau: Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, vì dân phục vụ... Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, trọng tâm là Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình để chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Tập trung phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, phá rối ANTT. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tạo chuyển biến tích cực về TTATXH; kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các băng, nhóm tội phạm, không để tội phạm “lộng hành”; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Chấp hành nghiêm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm, phấn đấu tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Phương châm hành động của toàn lực lượng CAND năm 2018 là: "Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của Bộ Công an và lực lượng CAND trong năm qua; đồng thời tin tưởng, với những nỗ lực, quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng CAND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ khóa XII - năm bản lề có ý nghĩa quyết định thắng lợi của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững. Bối cảnh tình hình đó đặt ra cho lực lượng CAND nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực cao hơn nữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành hơn nữa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị lực lượng CAND đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an. Cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, TTATXH đã đề ra trong các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; thực hiện thật tốt các chiến lược, chương trình quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mọi hoạt động của lực lượng Công an phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Công an phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến rõ nét về TTATXH, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, an ninh, an toàn để đất nước phát triển nhanh và bền vững... Nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích tình hình; phát hiện từ sớm các mối đe dọa đến lợi ích, an ninh quốc gia, TTATXH để chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT; kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, triển khai các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, TTATXH, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của Bộ Công an và lực lượng CAND trong năm qua; đồng thời tin tưởng, với những nỗ lực, quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng CAND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ khóa XII - năm bản lề có ý nghĩa quyết định thắng lợi của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững. Bối cảnh tình hình đó đặt ra cho lực lượng CAND nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực cao hơn nữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành hơn nữa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị lực lượng CAND đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an. Cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, TTATXH đã đề ra trong các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; thực hiện thật tốt các chiến lược, chương trình quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mọi hoạt động của lực lượng Công an phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Công an phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến rõ nét về TTATXH, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, an ninh, an toàn để đất nước phát triển nhanh và bền vững... Nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích tình hình; phát hiện từ sớm các mối đe dọa đến lợi ích, an ninh quốc gia, TTATXH để chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT; kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, triển khai các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, TTATXH, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước và của ngành Công an. Chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở. Tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm. Trong điều tra, xử lý tội phạm phải làm một cách kiên quyết, bài bản, thận trọng, đúng quy định, nêu cao tinh thần "thượng tôn pháp luật", không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai. Tích cực, chủ động tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý có hiệu quả các sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn... Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; chủ động rà soát, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và nhân dân.

Đồng chí Tổng Bí thư lưu ý, ngành Công an cần tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân và huy động các nguồn lực để bảo đảm vững chắc ANTT. Làm tốt công tác dân vận; đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng cụ thể, thiết thực hơn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, bộ, ngành, nhất là với lực lượng Quân đội nhân dân, các cơ quan tư pháp trong công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đảng bộ Công an Trung ương phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, khẩn trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an thật sự tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của từng cấp Công an; điều chỉnh, bố trí về tổ chức bộ máy Bộ Công an một cách hợp lý, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới và phát triển, có lộ trình, bước đi phù hợp, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài...Thay mặt ĐUCATW, lãnh đạo Bộ Công an, tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Lực lượng CAND rất vinh dự, tự hào được đồng chí Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, hy sinh to lớn và những kết quả, chiến công, thành tích mà lực lượng Công an đã đạt được trong năm 2017 cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Toàn lực lượng CAND xin nghiêm túc tiếp tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư; ý thức sâu sắc rằng đây là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tiếp theo, trước mắt là năm 2018. Lực lượng CAND sẽ tổ chức quán triệt, cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong thời gian tới...

PV (Tổng hợp)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT