Bộ Công an lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành 35 quy trình giám định kỹ thuật hình sự
Hình minh họa

Dự thảo Thông tư quy định các quy trình giám định kỹ thuật hình sự, các biểu mẫu sử dụng trong giám định kỹ thuật hình sự và áp dụng với những đối tượng như: Các tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực giám định kỹ thuật hình sự; Người hoạt động trong các tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực giám định kỹ thuật hình sự; Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, 35 quy trình giám định kỹ thuật hình sự kèm theo dự thảo Thông tư, gồm:

(1) Quy trình giám định dấu vết cháy; 

(2) Quy trình giám định thuốc nổ;

(3) Quy trình giám định ký tự đóng chìm trên vật liệu kim loại;

(4) Quy trình giám định pháo; 

(5) Quy trình giám định súng đạn;

(6) Quy trình giám định dấu vết cơ học trong tai nạn giao thông;

(7) Quy trình giám định dấu vết cơ học;

(8) Quy trình giám định dấu vết đường vân;  

(9) Quy trình giám định các loại thực phẩm chế biến từ thực vật;

(10) Quy trình giám định dấu vết đất;

(11) Quy trình giám định độc chất;

(12) Quy trình giám định kim loại;

(13) Quy trình giám định nước mắm;

(14) Quy trình giám định rượu, đồ uống có cồn;

(15) Quy trình giám định thuốc tân dược dùng qua đường tiêu hóa và thực phẩm chức năng;

(16) Quy trình giám định ấn phẩm;

(17) Quy trình giám định hình dấu;

(18) Quy trình giám định tài liệu bị điền thêm;

(19) Quy trình giám định tài liệu bị sửa chữa;

(20) Quy trình giám định tài liệu bị tẩy xóa;

(21) Quy trình giám định tài liệu chữ đánh máy;

(22) Quy trình giám định chữ ký, chữ viết;

(23) Quy trình giám định tiền;

(24) Quy trình giám định dữ liệu số trong các thiết bị kết nối với máy vi tính;

(25) Quy trình giám định dữ liệu số lưu trữ trong điện thoại di động;

(26) Quy trình giám định tiếng nói;

(27) Quy trình giám định các chất ma túy nhóm opiat trong mẫu máu;

(28) Quy trình giám định ma túy nhóm opiat trong mẫu bắt được;

(29) Quy trình giám định các chất ma túy nhóm ATS trong mẫu bắt được;

(30) Quy trình giám định các chất ma túy trong mẫu nước tiểu;

(31) Quy trình giám định dấu vết máu;

(32) Quy trình giám định dấu vết tinh dịch;

(33) Quy trình giám định dấu vết lông, tóc;

(34) Quy trình giám định ADN;

(35) Quy trình giám định dấu vết vải sợi.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 25/11/2011 đến ngày 25/01/2020.

PV


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT