Bộ Công an lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Thông tư được áp dụng đối với Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân dân; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra của Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, Cấp trưởng, Cấp phó, Cán bộ điều tra của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân dân; Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an và các cơ quan, đon vị khác trong Công an nhân dân có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Về Nguyên tắc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

-  Cơ quan và người có thẩm quyền phải chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (sau đây viết gọn là Thông tư số 01/2017).

-  Đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều phải được  kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời, đúng thời hạn theo quy định, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội.

-  Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng pháp luật; những vi phạm pháp luật trong công tác này phải được phát hiện, khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm minh.

Thông tư này thay thế Quyết định số 1319/QĐ-BCA-C41 ngày 20/3/2015 ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong Công an nhân dân

Toàn văn của dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 08/04/2019 đến ngày 08/06/2019.

PV

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT