Bộ Công an lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân

Theo đó, Bí mật Nhà nước (BMNN) trong lực lượng Công an nhân dân là thông tin thuộc danh mục BMNN trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và thông tin thuộc danh mục BMNN theo các lĩnh vực quy định tại Luật Bảo vệ BMNN.

 

Tại Chương II của dự thảo đã quy định cụ thể 17 nội dung trong công tác bảo vệ BMNN, như: Xác định BMNN, đóng dấu độ mật của BMNN; Sao, chụp tài liệu, vật chứa BMNN; Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa BMNN; Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa BMNN; Cung cấp, chuyển giao BMNN; Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN trong Công an nhân dân; Mang tài liệu, vật chứa BMNN ra khỏi nơi lưu giữ; Thời hạn bảo vệ BMNN; Tiêu huỷ tài liệu, vật chứa BMNN; Bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN…

 

Đối với công tác xác định BMNN, đóng dấu độ mật của BMNN, Điều 5 của dự thảo quy định người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân có trách nhiệm xác định BMNN, độ mật của BMNN, nơi nhận, số lượng bản phát hành, được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa BMNN. Đồng thời, việc xác định BMNN và độ mật của BMNN phải căn cứ vào danh mục BMNN trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và danh mục BMNN theo các lĩnh vực quy định tại Luật Bảo vệ BMNN.

 

Tại Điều 18 dự thảo Thông tư cũng đã quy định rõ việc bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN, trong đó, cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác bảo vệ BMNN phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ tiêu chuẩn chính trị, có kiến thức pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ BMNN, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
- Có trách nhiệm giữ gìn BMNN; phục tùng sự phân công, điều động của cơ quan, tổ chức và thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao. 

 

Ngoài ra, tại Điều 22 cũng quy định Công an các đơn vị, địa phương; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có thành tích trong công tác bảo vệ BMNN được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Nếu vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của ngành; bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 30/12/2019 đến ngày 01/03/2020.

 

PV

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT