Bộ Công an lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân

Thông tư này áp dụng đối với các trại tạm giam, nhà tạm giữ do lực lượng CAND quản lý (sau đây viết tắt là cơ sở giam giữ); sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân Công an (sau đây viết tắt là cán bộ, chiến sĩ); người bị tạm giữ, người bị tạm giam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

* Việc thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam nhằm mục đích sau:

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong hoạt động quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam; bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong CAND trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá nhân.

* Thông tư quy định 8 nội dung phải thông báo công khai, gồm:

- Quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; nội quy cơ sở giam giữ; danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam.

- Tình hình chấp hành nội quy cơ sở giam giữ, sức khỏe của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật.

- Chế độ, tiêu chuẩn ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; chế độ sinh hoạt tinh thần đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ.

- Quy định về việc gặp thân nhân của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; các trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam không được gặp thân nhân, tiếp xúc lãnh sự.

- Quy định về việc giải quyết cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam nhận quà; việc hủy bỏ đồ vật thuộc danh mục cấm mang vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam; việc gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật.

- Hình thức xử lý kỷ luật người bị tạm giữ, người bị tạm giam có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ; khen thưởng người bị tạm giữ, người bị tạm giam có thành tích, lập công.

- Cấp có thẩm quyền và nơi giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị hợp pháp về quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và đề nghị của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm và lịch tiếp công dân, thân nhân người bị tạm giữ, người bị tạm giam; nội quy nơi tiếp công dân, thân nhân người bị tạm giữ, người bị tạm giam; hòm thư góp ý.

* Các hình thức công khai được quy định tại Điều 5, theo đó căn cứ đặc điểm, tính chất và nội dung phải công khai, các cơ sở giam giữ áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức sau đây:

- Bằng văn bản niêm yết tại địa điểm tiếp công dân, nhà thăm gặp, phòng hỏi cung, nơi công cộng trong phạm vi cơ sở giam giữ.

- Thông qua hệ thống truyền thanh của cơ sở giam giữ.

- Thông báo trực tiếp cho từng cá nhân hoặc trước tập thể người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

- Các hình thức phù hợp khác.

* Những việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, thực hiện trong công tác quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam ở cơ sở giam giữ được quy định tại Điều 7; Những việc người bị tạm giữ, người bị tạm giam tham gia ý kiến được quy định tại Điều 8.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 13/08/2019 đến ngày 13/10/2019.

 

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT