Bộ Công an lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là Kỷ niệm chương) trong Công an nhân dân (CAND) và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương, gồm có: Cá nhân là cán bộ, chiến sỹ, công nhân CAND; Cá nhân có nhiều thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự; Cá nhân có thời gian phục vụ trong lực lượng Công an xã, thị trấn (không là lực lượng Công an chính quy), lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Cá nhân có quá trình cộng tác với lực lượng CAND.

Tại Điều 2 của dự thảo Thông tư, nguyên tắc trong xét tặng Kỷ niệm chương được quy định, như sau:  

- Kỷ niệm chương chỉ tặng hoặc truy tặng một lần cho một cá nhân.

- Không tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân đã được tặng Huy chương “Chiến sỹ vẻ vang”, Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc” hoặc “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” về thành tích có quá trình cống hiến trong CAND.

- Không tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân bị tước danh hiệu CAND; vi phạm pháp luật bị khởi tố về hình sự; bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; cá nhân cộng tác với lực lượng CAND nhưng bị thanh loại (do phản bội, do vi phạm quy định của đơn vị quản lý, sử dụng).

- Chưa xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang thi hành kỷ luật, trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang có đơn thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.   

- Việc xét, trao tặng và sử dụng Kỷ niệm chương cho cá nhân cộng tác với lực lượng CAND phải bảo đảm tuyệt đối bí mật, theo yêu cầu công tác nghiệp vụ. Tùy từng trường hợp cụ thể, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương nhưng bảo quản quyết định, bằng chứng nhận, huy hiệu trong hồ sơ lực lượng do đơn vị quản lý.

- Kỷ niệm chương được xét tặng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống CAND (ngày 19/8 hằng năm) hoặc khi có yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an.

Cùng với đó, tiêu chuẩn, hồ sơ đề nghị cũng như tuyến trình xét tặng Kỷ niệm chương trong lực lượng CAND; Kỷ niệm chương trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc; Kỷ niệm chương cho cá nhân có nhiều thành tích trong phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND được quy định cụ thể tại Chương II của dự thảo này.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân có nhiều thành tích trong phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND quy định: “Cá nhân có nhiều thành tích trong phát hiện, phối hợp giúp đỡ cơ quan Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm; trung thành, không vi phạm nguyên tắc, chế độ công tác; có thời gian cộng tác từ 15 năm trở lên đối với nam, 10 năm trở lên đối với nữ thì được xét tặng Kỷ niệm chương. Đối với những cá nhân tuy chưa có đủ thời gian cộng tác nhưng hy sinh hoặc bị thương trong khi làm nhiệm vụ, không còn đủ sức khỏe thì được tặng, truy tặng Kỷ niệm chương”. 

Ngoài ra, cá nhân được tặng Kỷ niệm chương có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn hiện vật khen thưởng. Trường hợp hiện vật khen thưởng bị hỏng, mất, Công an đơn vị, địa phương có văn bản đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cấp lại hoặc đổi. Cá nhân không chấp hành nguyên tắc bảo mật theo yêu cầu công tác nghiệp vụ sẽ bị hủy bỏ quyết định khen thưởng và thu hồi hiện vật khen thưởng.

Cá nhân, tập thể khai báo, xác nhận không trung thực về tiêu chuẩn, điều kiện để được tặng Kỷ niệm chương thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về đề nghị và xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong CAND.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 08/9/2020.

PV

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT