Bộ Công an lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư về Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân
Chương trình duyệt đội ngũ chào mừng Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này quy định Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân, bao gồm: Tổ chức đội ngũ, chỉ huy đội ngũ; động tác đội ngũ từng người; đội ngũ đơn vị; duyệt đội ngũ, diễu binh và Tổ Công an kỳ.

Về đối tượng áp dụng, Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị công an; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên các học viện, trường Công an nhân dân và Công an xã, thị trấn.

Về trách nhiệm thi hành, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; Cục Công tác đảng và công tác chính trị có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này.

Toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến góp ý trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 04/03/2019 đến ngày 04/05/2019. 

Click vào đây để tải toàn văn Dự thảo.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT