Bộ Công an lấy ý kiến về quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện trong các cơ sở giam giữ phạm nhân

Theo đó, Thông tư này quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện trong các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, trại tạm giam thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện (gọi chung là cơ sở giam giữ phạm nhân).

* Chương II  quy định về xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, trong đó, thời điểm xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được quy định tại Điều 4 như sau:

- Việc xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện mỗi năm 03 (ba) đợt, vào các dịp: Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc khánh (02/9) và Tết Nguyên đán. 

- Đối với những trường hợp đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù mà có lý do đặc biệt đáng được khoan hồng như đã lập công, đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì việc đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù không phụ thuộc vào thời điểm quy định tại Khoản 1 của Điều này.

* Xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được quy định tại Chương III, trong đó việc tạm đình chỉ đối với người đang chờ đưa đi chấp hành án phạt tù được quy định tại Điều 11 như sau:

Theo đó, người đang chờ đưa đi chấp hành án phạt tù nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì có thể được đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ được thực hiện như đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân.

* Xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định tại Chương IV với những nội dung đáng chú ý sau:

- Theo quy định tại Điều 12, thời điểm xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

- Các quy định về xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; giải quyết phạm nhân được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc đã có Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện nhưng chưa công bố vi phạm Nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ hoặc có hành vi vi phạm pháp luật được quy định tại Điều 15 và Điều 16.
 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 11/10/2019 đến ngày 11/12/2019.

 

PV

 
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT