Bộ Công an phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự Lễ phát động.
Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự Lễ phát động.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ. Cùng dự có các đồng chí: Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ...

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Lễ phát động nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy tắc ứng xử và điều lệnh CAND; bảo đảm trách nhiệm, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ…
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ phát động.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ phát động.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta bản Di chúc có giá trị vô cùng to lớn. 50 năm qua, vẫn vẹn nguyên giá trị và sáng tỏ tầm nhìn thời đại, là chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần giúp chúng ta tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, dưới sự “soi đường” của tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có vận dụng sáng tạo tư tưởng, giá trị lịch sử Di chúc của Người, lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, luôn quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong các mặt công tác Công an; chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hoạch định chủ trương, chính sách, kế hoạch, hoàn thiện thể chế, pháp luật để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không đế bị động, bất ngờ.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, đặc biệt năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của lực lượng CAND, là năm đất nước tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…  Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân giao phó; thiết thực Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng CAND và thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp phải nghiêm túc quán triệt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung đợt thi đua đặc biệt theo Kế hoạch của Bộ; nêu cao tính gương mẫu, vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua với những biện pháp phong phú, thiết thực, hiệu quả, mang lại ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình từng đơn vị để phong trào thi đua là nguồn động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chú trọng đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, hiệu quả, nhất là tuyên truyền về hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Lễ phát động.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Lễ phát động.

Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ về công tác đảng, công tác chính trị ở tất cả các cấp phải phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm đạt kết quả cao nhất, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc…

Phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ trong mọi hoạt động của đơn vị, tạo sức thu hút và động viên khuyến khích để đoàn viên, thanh niên, hội viên tham gia tích cực, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt. Mỗi cán bộ Công an phải là một tấm gương sáng, là nhân tố tiên phong, tích cực nhất trong thực hiện văn hóa công vụ, trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Người. 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, Công an các đơn vị, địa phương phải tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các các cấp duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tham mưu cho chính quyền các cấp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân, nhất là ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới…

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT