Bộ Công an sơ kết 6 tháng thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”

Qua 6 tháng thực hiện, Cuộc vận động, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, quy trình, quy chế công tác, quan hệ giao tiếp ứng xử, trách nhiệm trong công việc và ý thức phục vụ nhân dân. Từ đó, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an được nâng lên; An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của các địa phương, giữ vững ổn định chính trị tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm. 

 

 Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Trong 6 tháng qua, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động. Có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; đặc biệt gương 6 đồng chí cán bộ Công an dũng cảm hy sinh, 29 đồng chí bị thương trong đấu tranh trấn áp tội phạm đã để lại sự cảm phục của nhân dân đối với lực lượng CAND. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục rút kinh nghiệm, khắc phục để Cuộc vận động đạt hiệu quả cao hơn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Quang Bền biểu dương những kết quả đã đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động. 

Để Cuộc vận động tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, ngoài việc thực hiện tốt 9 nội dung trọng tâm đã nêu trong Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát chương trình hoạt động và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cuộc vận động Bộ Công an; tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; chú trọng gắn thực hiện Cuộc vận động với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt Cuộc vận động, góp phần XDLL-CAND trong sạch, vững mạnh.

 

Mai Loan

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT