Bộ Công an tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an các đơn vị, địa phương, đại diện lãnh đạo các Học viện, trường Công an nhân dân.

Sau 05 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2013 - 09/11/2018) đã trở thành ngày hội thượng tôn Hiến pháp, pháp luật có sức lan tỏa trong lực lượng Công an nhân dân, được Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, liên tục, đi vào nề nếp với những mục tiêu, hoạt động ngày càng phong phú, cụ thể. Đây còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhìn nhận về trách nhiệm của mình trong học tập, tìm hiểu, thực thi pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của Hiến pháp, pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, tinh thần, thái độ phụng sự Tổ quốc. Đồng thời, qua các hình thức thực hiện Ngày Pháp luật, lực lượng Công an nhân dân đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý và đã đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều giải pháp quan trọng nhằm chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ mít tinh

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật thời gian qua.

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa thiết thực, nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân… Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương kiện toàn bộ máy, sắp xếp mô hình tổ chức theo quy định của Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong  triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (giai đoạn 2013 - 2018).

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh việc cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả các đạo luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự để pháp luật thực sự trở thành cơ sở, công cụ, chỗ dựa vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào các hoạt động quán triệt, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật mới ban hành, thông tin định hướng về các dự án luật đang trong quá trình xây dựng để dư luận xã hội có cái nhìn đúng đắn; thông tin về hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm; cải cách hành chính, tư pháp, lợi ích của việc tuân thủ pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân biết và hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân phải gương mẫu trong việc học tập, nâng cao trình độ pháp luật, tích cực rèn luyện năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi pháp luật; tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tại Lễ mít tinh, các đại biểu tham dự cũng đã nghe một số tham luận tiêu biểu của một số Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh về các phong trào, mô hình và điển hình tiên tiến trong lực lượng công an nhân dân sau 5 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân và Ngày pháp luật Việt Nam.

H.N

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT