Bộ Công an tổ chức tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật
Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật trong Công an nhân dân

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phụ trách công tác pháp chế các đơn vị trực thuộc Bộ và cán bộ làm công tác pháp chế thuộc Công an các đơn vị, địa phương…

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã và đang là một trong những yêu cầu cấp bách mang tính chiến lược trong công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, là khâu then chốt trong quá trình thực hiện yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật của nhà nước pháp quyền. Ngày 10/4/2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022 trong CAND, theo đó, hoạt động theo dõi tình hình thi hình pháp luật có ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, một trong những giải pháp lực lượng CAND cần thực hiện là tăng cường kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, đồng thời, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật về an ninh, trật tự nói riêng. 

Tại Hội nghị, Thượng tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an đã quán triệt về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; cung cấp kiến thức cơ bản của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và truyền đạt những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết trong quá trình tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Việc thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật sẽ đánh giá đúng thực trạng thi hành pháp luật, từ đó đề ra giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền con người, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thông qua Hội nghị này, các đại biểu đã được trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, góp phần phục vụ thực hiện hiệu quả “Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022 trong CAND và công tác theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong CAND, qua đó nâng cao chất lượng tổ chức triển khai thực hiện công tác này trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT