Cơ hội và thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trước tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 

Cơ hội và thách thức trong đảm bảo ANTT thời cách mạng công nghiệp 4.0


Đề dẫn tại Hội thảo nêu rõ, lịch sử nhân loại đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp lớn và đang bước vào một cuộc cách mạng mới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư dựa trên nền tảng tích hợp chặt chẽ của hệ thống kết nối số hóa – vật lý – sinh học với sự đột phá của internet kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo, công nghệ in 3D đã và đang có những tác động lớn đến mỗi quốc gia trên tất cả các phương diện, trong đó có vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chính vì vậy, Hội thảo được tổ chức có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp thống nhất và nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đánh giá những thời cơ và thách thức của nó đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; định hướng chủ trương, giải pháp công tác công an trong thời gian tới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo. Nguồn: Báo CAND
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo. Nguồn: Báo CAND

Tại Hội thảo, ngoài 39 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài ngành Công an, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; qua đó đề xuất, kiến nghị những chính sách về khoa học công nghệ để chủ động, tích cực ứng dụng hiệu quả thành tựu của cuộc cách mạng này trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Hội thảo cũng đã thống nhất nhận thức về những vấn đề chung của cuộc cách mạng lần thứ tư, đồng thời nêu bật cơ hội, thách thức đối với lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã chia sẻ tổng quan về các cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra; phân tích những thách thức an ninh phi truyền thống mà Việt Nam đang phải đối mặt trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đồng thời chỉ ra yêu cầu, nhiệm vụ mà lực lượng Công an nhân dân cần thực hiện để đáp ứng đòi hỏi của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp mới này. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, lực lượng Công an phải bám sát chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tiếp tục nghiên cứu, ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công nghiệp lần thứ tư. Nhận thức được những cơ hội, thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, từ đó ứng dụng một cách hiệu quả vào công tác phòng chống tội phạm, ko bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về tác động và những vấn đề đặt ra cho cán bộ, chiến sỹ mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại; tiếp tục nghiên cứu, phát triển, bổ sung lý luận về cách mạng công nghiệp lần thứ tư để giúp cán bộ, chiến sỹ có khả năng làm chủ các thành tựu khoa học công nghệ…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Ban Tổ chức Hội thảo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham luận của các đại biểu, các nhà khoa học, từ đó báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ ban hành Chỉ thị về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để triển khai trong toàn lực lượng Công an nhân dân thời gian tới. 

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT