Công bố 07 Luật được Quốc hội Khóa XIV, Kỳ họp thứ 9 thông qua

Theo đó, để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Công an đã tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của 07 Luật, gồm:

 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

 

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

 

4. Luật Thanh niên.

 

5. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

 

6. Luật Đầu tư.

 

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải 07 Luật nêu trên cùng 07 tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của 07 Luật (được đính kèm dưới đây)./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT