Công bố chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các Học viện, trường Công an nhân dân

* Đại tá Trần Quang Huyên, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

 

Công bố quyết định sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an


Triển khai Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị và Đề án số 106 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Công an đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an. Trong đó, tiếp tục duy trì 08 cơ sở giáo dục đại học trong Công an nhân dân gồm:

1. Học viện An ninh nhân dân;

2. Học viện Cảnh sát nhân dân;

3. Học viện Chính trị Công an nhân dân;

4. Học viện Quốc tế;

5. Trường Đại học An ninh nhân dân;

6. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân;

7. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy;

8. Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân. 

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa các Học viện, trường Đại học CAND.
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa đại diện lãnh đạo các Học viện, trường Đại học trong Công an nhân dân.

Mục tiêu của việc tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở đào tạo là để Bộ Công an có hệ thống nhà trường tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới, phù hợp với việc bố trí cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đồng thời để Bộ Công an tập trung nguồn lực đầu tư cho các cơ sở đào tạo nói chung và các cơ sở giáo dục đại học nói riêng đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an nhân dân. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng các Học viện, trường Đại học CAND.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng các Học viện, trường Đại học CAND.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy,  địa điểm đào tạo của các Học viện, trường đại học Công an nhân dân và quyết định điều động; quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng các Học viện, trường đại học trong Công an nhân dân đối với 5 đồng chí. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Trường Thọ, Trưởng Khoa An ninh nội bộ, Học viện An ninh nhân dân giữ chức Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân và các quyết định điều động đồng chí Đại tá Nguyễn Như Lôi, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; Điều động Đại tá Trần Quang Huyên, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân. Quyết định điều động Đại tá Đàm Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân; Điều động đồng chí Đại tá Lã Xuân Lực, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học phòng cháy chữa cháy.

Phát biểu tại tại Hội nghị, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng các Học viện, trường Công an nhân dân, đặc biệt là các đồng chí tân Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng các trường vinh dự được nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị này. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hôm nay đều là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, quy tụ cán bộ và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, các Học viện, trường đại học trong Công an nhân dân cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc triển khai Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an; khẩn trương thực hiện các thủ tục giao nhận địa điểm, trụ sở, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, trang thiết bị; sớm triển khai sắp xếp, bố trí cán bộ, giảng viên theo cơ cấu tổ chức mới để đảm bảo hoạt động của nhà trường; duy trì sự ổn định về chính trị tư tưởng và đoàn kết nội bộ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, đào tạo, chất lượng kiểm tra đánh giá… Chú trọng đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên; quan tâm phát triển toàn diện về trí, đức, thể, mỹ cho người học. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học hướng tới mục tiêu Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, ưu tiên lãnh đạo các Học viện, trường Công an nhân dân đi về cơ sở để có thêm kiến thức thực tiễn nhằm phục vụ công tác giảng dạy...

PV


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT