Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trong CAND năm 2019
Toàn cảnh Hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, đại diện lãnh đạo các học viện, nhà trường trong CAND

Đây là năm thứ tư Bộ Công an tổ chức xác định Chỉ số CCHC trong toàn lực lượng và cũng là năm đầu tiên áp dụng Chỉ số mới thay thế bộ Chỉ số được sử dụng từ năm 2014, tuy nhiên, số đơn vị, địa phương tham gia xác định Chỉ số CCHC đã tăng từ 83 lên 110 đơn vị. Việc áp dụng bộ Chỉ số mới đã khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế của bộ Chỉ số cũ; các tiêu chí, tiêu chí thành phần được lượng hóa tối đa theo hướng đảm bảo khách quan, tôn trọng thực chất việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Công an các đơn vị, địa phương. Kết quả đã ghi nhận những nỗ lực của toàn lực lượng trong CCHC của Công an các đơn vị, địa phương ở mức cao (82,91%). Trong đó, 10 địa phương có Chỉ số CCHC đạt kết quả xuất sắc, 68 đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt, 21 đơn vị, địa phương đạt kết quả khá và 11 đơn vị ở mức hoàn thành nhiệm vụ.  

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, Bộ Công an đã công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân (bao gồm 6 đơn vị thuộc Bộ và 63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Việc đánh giá mang tính toàn diện trên cả 4 cấp, từ Trung ương đến cấp xã đối với các nhóm thủ tục hành chính có số lượng và tần suất giải quyết lớn, với sự tham gia điều tra xã hội học của gần 2 vạn người dân, tổ chức. Mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND ở mức cao (86,69%), trong đó có những đơn vị, địa phương như Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Phú Thọ đạt tối đa là 100%... 

Kết quả cho thấy, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành Công an đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra của Chính phủ. Điều đó cho thấy quyết tâm của lãnh đạo Bộ Công an và sự nỗ lực của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019 đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã quán triệt những kết quả cơ bản của việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 trong CAND thời gian qua; lý do phải xây dụng, áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015. 

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2019. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND, đặc biệt là các lĩnh vực, nội dung được người dân, tổ chức đánh giá chưa cao hay mong muốn được cải thiện nhiều hơn.

 Tích cực thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, khách quan về kết quả CCHC nói chung, kết quả đo lường chỉ số hài lòng đến người dân, tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức về quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của Công an các đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phương pháp và cách thức tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng ngày càng phù hợp với thực tiễn trong CAND; đảm bảo kết quả đo lường sự hài lòng phản ánh khách quan thực tiễn chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và sự mong đợi của người dân.

Đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trướng Bộ Khoa học và Công nghệ trao Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ tặng các tập thể, cá nhân trong lực lượng CAND có thành tích xuất sắc trong xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008.
Đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trướng Bộ Khoa học và Công nghệ trao Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ tặng các tập thể, cá nhân trong lực lượng CAND có thành tích xuất sắc trong xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008.


PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT