Công tác đảng và công tác chính trị CAND đạt nhiều kết quả tích cực
Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu tại Hội nghị giao ban

Trong Qúy IV/2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là sự hướng dẫn của Cục Công tác đảng, công tác chính trị, công tác đảng và công tác chính trị CAND đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức đảng ở Công an địa phương được kiện toàn kịp thời, tương ứng với mô hình tổ chức của CAND, bảo đảm được sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình triển khai, vận hành tổ chức mới. Các hoạt động giáo dục, chính trị tư tưởng được tăng cường, tổ chức hiệu quả đã kịp thời nắm bắt, định hướng và ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 22 NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ và nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Tại buổi giao ban, đại diện các đơn vị tham luận về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy mới, công tác kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy trong các đơn vị, địa phương; những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; dư luận cán bộ đảng viên, chiến sĩ quan tâm cần giải quyết. Về công tác chính trị: đánh giá tình hình tư tưởng, cán bộ đảng viên, chiến sĩ và dư luận xã hội trước những vấn đề nổi lên hiện nay …

Trong Qúy IV/2018, công tác đảng, công tác chính trị CAND đạt được nhiều kết quả tích cực

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo nhấn mạnh, cùng với việc tập trung cao độ cho việc lãnh đạo kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ, các đơn vị đã kịp thời kiện toàn các tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy phù hợp với tổ chức mới, bảo đảm được sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình triển khai, thực hiện. 

Đại diện các đơn vị tham luận tập trung vào một số nội dung quan trọng

Các mặt công tác chính trị tư tưởng cũng được tăng cường, công tác nắm, giải quyết và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được kịp thời. Phong trào thi đua và các cuộc vận động được đẩy mạnh; điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương trong công tác được giữ vững; văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Các vi phạm của cán bộ, chiến sĩ được xử lý kịp thời, nghiêm minh… kịp thời ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Nghị định số 01 của Chính phủ và nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Minh Hiền

Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT