Công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn trong tình hình hiện nay - Thực trạng và giải pháp

 

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cơ sở


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thiếu tướng Lê Minh Hùng nhấn mạnh, Luật THAHS đã thống nhất đầu mối thực hiện nhiệm vụ THAHS, trong đó giao cho lực lượng Công an nhân dân chủ trì giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về THAHS. Tuy nhiên, công tác THAHS tại xã, phường, thị trấn (gồm thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định) là một công tác rất phức tạp và khó khăn; có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nhau, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò chủ trì, nòng cốt; trách nhiệm tổ chức THAHS tại xã, phường, thị trấn thuộc về cơ quan THAHS Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn.

Thiếu tướng Lê Minh Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo.
Thiếu tướng Lê Minh Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Sau hơn 08 năm triển khai thi hành Luật THAHS, công tác THAHS tại xã, phường, thị trấn đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong đó, việc giao cho cơ quan THAHS Công an cấp huyện nhiệm vụ chỉ đạo Công an cấp xã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thi hành các bản án hình sự tại xã, phường, thị trấn đã bảo đảm được sự tập trung, thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật và đã khắc phục được nhiều sơ hở, buông lỏng kéo dài trong nhiều năm trước đây…

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Thiếu tướng Lê Minh Hùng cũng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác này cũng còn những mặt tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc. Chính vì thế, Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá đúng tình hình, thực trạng công tác THAHS tại xã, phường, thị trấn; trên cơ sở đó nghiên cứu và đưa ra những luận cứ khoa học, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác THAHS tại xã, phường, thị trấn, đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội nói chung, công tác THAHS nói riêng trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số vấn đề như: Đánh giá những vấn đề về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trong các hoạt động THAHS tại xã, phường, thị trấn; những bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định của Luật THAHS năm 2010 và những văn bản hướng dẫn thi hành; đề xuất những quy định cần sửa đổi, bổ sung Luật THAHS năm 2010. Đánh giá thực trạng, kết quả tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn. Công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức THAHS tại xã, phường, thị trấn và quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn; nhất là phối hợp với cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát và các đơn vị trong ngành Công an. Công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện THAHS tại xã, phường, thị trấn của Công an các đơn vị, địa phương đối với cơ quan THAHS Công an cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong THAHS và quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn…

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT